Branchenormen, een nieuw fenomeen

Het was weer eens raak, vorige week op de huisartsenpost. Ik had gelukkig geen nachtdienst, maar als regiearts wel de taak om alle handelingen van de assistentes te autoriseren en wel binnen één uur. Er was zelfs een plakkaat daarover opgehangen in de backoffice en digitaal krijg je op elk werkstation in signaalrood de melding om te autoriseren als er meer dan een uur verstreken is. Gevraagd naar de achterliggende redenen van zo’n regel om binnen een uur te moeten autoriseren kreeg ik van de assistentes te horen: dat is om de kwaliteit te verbeteren, zo kunnen dingen die wij fout doen binnen een uur worden gecorrigeerd, bovendien, als er minder dan 80% van de dingen die wij afhandelen niet binnen een uur is geautoriseerd krijgen we een boete van de inspectie!

Uitstel aangevraagd in rechtszaak

Persbericht

VZVZ krijgt  uitstel in rechtszaak tegen uitrol LSP.

Op 8 mei verleende de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, waar VPHuisartsen een zaak heeft aangespannen tegen de VZVZ om de landelijke uitrol van het LSP stop te zetten, uitstel aan de gedaagde partij, VZVZ.

VZVZ heeft steeds aangegeven dat de juridische onderbouwing van de uitrol van het LSP, gebaseerd op een toestemming van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens), in orde was. Het verzoek om uitstel wijst erop dat het blijkbaar niet eenvoudig is de ingebrachte tegenargumenten van de dagende partij, VPHuisartsen, te weerleggen. VZVZ heeft hier meer tijd voor nodig.

toekomstige bekostiging huisartsenzorg

Stelling: De ingezette substitutie van zorg van tweede lijn naar eerste lijn gaat ten koste van waardevolle, kostenbesparende, het gezondheidsgevoel en welbevinden verhogende basiszorg van de huisarts

Om een keuze te maken hoe de huisartsenzorg in Nederland te bekostigen moet eerst duidelijk zijn wat huisartsenzorg is, welke gezondheidswaarde en economische waarde de huisartsgeneeskunde in Nederland heeft. Voor de betekenis van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde verwijs ik naar het Visiedocument 2011 van VPHuisartsen visiedocument

Wat is er de afgelopen jaren misgegaan in de bekostiging van de huisartsgeneeskunde?

Wel of geen UZI pas?

Een UZI pas is een persoonsgebonden pas die door zorgverleners kan worden gebruikt bij elektronische communicatie en is een manier om je te authenticeren, om een elektronische handtekening te zetten en om te verzenden informatie te kunnen versleutelen .
De UZI pas wordt gebruikt bij:

1 inloggen op het LSP,
2 bij opvragen van BSN nummer bij het SBV-z,
3 het zetten van een elektronische handtekening en
4 het stelt de gebruiker in staat de kaart als smartcard logon te gebruiken en
5 gegevens evt versleuteld te verzenden

De UZI-ipas heb je dus nodig als je een aansluiting hebt of wilt hebben op het LSP. Als je zeker bent dat je eigen praktijk niet wilt aansluiten op het LSP, dan heb je dus geen UZI-pasje nodig voor jezelf en je medewerkers. Het is geen verplichting.

Stichting sociaal fonds Huisartsenzorg

Zojuist opgerichte stichting Huisartsenfonds al operationeel.

Voor veel praktijkhouders weer een verrassing uit de bestuurlijke hoek, de bekendmaking van de oprichting van een sociaal fonds hisartsenzorg, met alweer een secretaris, plaatsvervangend secretaris, een senior beleidsmedewerker en een secretaresse als ondersteuning van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur, waarin ondermeer LHV en VHN zijn vertegenwoordigd. Dit sociaal fonds is opgericht