Nieuwe tarieven NZa zijn sterfhuis voor de basiszorg

Onlangs maakte de NZa de tarieven huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg bekend voor 2016. Hierover zijn een aantal dingen op te merken:
1) Tarieven stijgen nauwelijks door lage indexatie, 2) M&I IUD en Cyriax zijn terug van weggeweest, 3) POH-GGZ inzet uitgebreid zonder verruiming van het budget, 4) geen contract meer nodig voor M&I verrichtingen uit aanvullend pakket, 5) ANW-tarieven blijven stijgen.