PERSBERICHT: VPHuisartsen wint zaak tegen NZa over belemmering vrije artsenkeuze

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft vandaag uitspraak gedaan in het door VPHuisartsen ingestelde beroep tegen de NZa-Tariefsbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015. In de uitspraak beargumenteert het CBb dat de NZa in strijd handelt met artikel 13 van de Zorgverzekeringswet door een contractvereiste op te nemen in de Tariefsbeschikking. Gesteld wordt dat de NZa geen financiële hinderpaal mag opwerpen voor de vrije artsenkeuze.