De huisarts aan het bed van de eigen patiënt

Prof. dr. A.J. Baart, bijzonder hoogleraar Presentie en zorg aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en aan de North-West University (Zuid-Afrika) en dr. A.B. Timmerman, ethicus en aan de genoemde leerstoel verbonden als postdoc onderzoeker zijn naar aanleiding van de zaak Tuitjehorn een onderzoek gestart naar de afwegingen die een huisarts maakt aan het sterfbed van een patiënt.

Thema nieuwe MedZ: autonomie van de huisarts

Een beetje autonomie is de huisarts niet vreemd. Sterker nog, het zit in het DNA van de beroepsgroep. MedZ-hoofdredacteur Herman Suichies: ‘Medici hebben van de samenleving het privilege van zelfregulering gekregen, het voorrecht zelf regels op te stellen, uit te voeren en te handhaven. Maar dat recht op zelfregulering moet wel verdiend worden, op straffe van verlies van vertrouwen van de patiënt.’

Open brief aan dhr. Rouvoet

Binnenkort vindt een gesprek plaats tussen een aantal verontruste huisartsen van hetroermoetom en (oa) dhr Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland. Middels publicatie van onderstaande open brief wil VPHuisartsen benadrukken dat het niet alleen de huisartsen zelf, maar ook de koepelorganisaties zoals VPHuisartsen zijn, die volledig achter deze initiatieven staan.