Inkoopkorting voor VPH-leden

Onlangs heeft het bestuur van VPHuisartsen een overeenkomst gesloten met Medichain, een landelijke inkooporganisatie voor huisartsen. U kunt zich als VPH-praktijkhouder gratis aansluiten (normaal kost een lidmaatschap 30€ per jaar) bij deze organisatie, waarna u bij meer dan 20 leveranciers met korting bestellingen kunt plaatsen of diensten afnemen.
Medichain is een aantal jaren gelden opgericht door voormalig huisarts Bob van Heukelom. Het heeft een groep betrouwbare leveranciers gecontracteerd die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor u als praktijkhouder in uw praktijkvoering.

Wilt u gebruik maken van de inkoopkortingen dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar info@vphuisartsen.nl met de volgende informatie:
1. officiële naam van de praktijk, zoals ingeschreven bij KvK
2. afleveradres van de bestelling
3. telefoonnummer praktijk
4. emailadres waarmee de praktijk bestelt
5. evt. emailadres waarop de arts de binnenkomende mail leest

Bestuur VPHuisartsen

toekomstvisie huisartsenzorg

Huisartsenzorg in 2022
Onlangs bracht de NHG, samen met de LHV een concept toekomstvisie huisartsenzorg uit.  In “Modernisering naar menselijke maat, huisartsenzorg in 2022” wordt beschreven in een samenvatting van 7 pagina’s, met uitgangspunten en ambities. http://lhv.artsennet.nl/Concept-TKV.htm  Daarnaast is er een achtergrond document van maar liefst 87 pagina’s, waarin uitputtend de huidige en gewenste situatie wordt beschreven. http://lhv.artsennet.nl/Achtergrond-TKV.htm

het VWS-LHV convenant

Het VWS-LHV convenant verplicht huisartsen tot opnieuw een tandje bij.

Fair deal?

Eind juni kwam als een duveltje uit een doosje het akkoord tussen minister Schippers en het bestuur van de LHV naar buiten. Tot op dat moment waren de onderhandelingen strikt geheim gebleven. Omdat VWS in de onderhandelingen geen ruimte heeft gelaten voor eventuele amendementen vanuit de LHV-ledenraad, kon deze niet anders dan integraal goed- of afkeuren. Er werd tenslotte met ruime meerderheid ingestemd met het akkoord.

Reactie VPH op consultatiedocument NZa

Aan de NZa

De heer Th. Langejan, bestuursvoorzitter

Geachte heer Langejan,

Na bestudering van het NZa consultatiedocument ‘Bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg’ en het bijwonen van de consultatiebijeenkomst op 28 mei jl. heeft het bestuur van VPHuisartsen alsnog de behoefte om haar voorkeur met betrekking tot de toekomstige bekostigingssystematiek schriftelijk aan u over te brengen.