Variabiliseringsgelden 2013

De LHV en ZN hebben definitieve afspraken gemaakt over de declaraties van huisartsen met betrekking tot de variabiliseringsgelden 2013, voor het aandachtsgebied ADEPD registreren. De LHV heeft geïnventariseerd welke huisartsen hiervoor in aanmerking komen. Deze huisartsen kunnen vanaf 1 oktober 2013 het tarief, €4,22 eenmalig met terugwerkende kracht declareren aan de hand van het aantal…

Enquête beschikbaarheid ANW

Amsterdam, september 2013.

Aan praktijkhouders, hidha’s en waarnemers.

Geachte collega,

Bent u tevreden over uw bijdrage aan de ANW-diensten op de huisartsenpost? Dan hoeft u deze pagina niet verder te lezen. Bent u als praktijkhouder echter niet geheel of helemaal niet tevreden over de van u verlangde beschikbaarheid voor de ANW-zorg, lees dan nog even verder. Bent u hidha of waarnemer? Wat zijn dan uw wensen en mogelijkheden m.b.t. uw inzet voor ANW-diensten?

Wanneer u zich herkent in de brief geven wij u ter overweging in de ANW-Beschikbaarheidsenquête (zie onderstaande link) aan te geven op welke wijze u kunt en wilt bijdragen aan de ANW-diensten.  De enquêteresultaten worden ingebracht in de discussie binnen en buiten de beroepsgroep, met verzekeraars en huisartsenposten, over de beschikbaarheid van (alle) praktiserende huisartsen over duurzame en veilige basisspoedzorg in relatie tot de professionele taken overdag.                                                                                                                                                                                                          

Bestuur VPHuisartsen 

VPHuisartsen maakt bezwaar bij VWS tegen zeggenschap LOK, LVG en VHN bij afsluiten van het bestuurlijk akkoord

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mevrouw drs. E. Schippers
Ministerie van VWS
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Amsterdam, 7 augustus 2013.

Geachte mevrouw Schippers,

Op 12 juli jl. heeft het bestuur van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) kennis genomen van het bestuurlijk akkoord huisartsgeneeskunde. Tot onze verbazing bleek dit akkoord niet alleen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) te zijn gesloten maar ook met bestuurlijke vertegenwoordigers van LOK, VHN en LVG.

1-Huygen

Interview met huisarts Marc Huygen over het LSP

‘LSP legt bom onder vertrouwensrelatie’, Marc Huygen, huisarts in Amsterdam.

Tekst: Petra Pronk

Zijn mening over het LSP? Marc Huygen, huisarts te Amsterdam, hoeft er niet lang over na te denken: ronduit gevaarlijk! Voor de patiënt? Dat ook, maar vooral voor de huisarts. “In de discussie over het LSP hoor je vaak het argument dat het niet veilig zou zijn voor de patiënt. Maar mijn grootste bezwaar is dat het niet veilig is voor de huisarts”, stelt Huygen.