VPHuisartsen maakt bezwaar bij VWS tegen zeggenschap LOK, LVG en VHN bij afsluiten van het bestuurlijk akkoord

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mevrouw drs. E. Schippers
Ministerie van VWS
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Amsterdam, 7 augustus 2013.

Geachte mevrouw Schippers,

Op 12 juli jl. heeft het bestuur van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) kennis genomen van het bestuurlijk akkoord huisartsgeneeskunde. Tot onze verbazing bleek dit akkoord niet alleen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) te zijn gesloten maar ook met bestuurlijke vertegenwoordigers van LOK, VHN en LVG.

1-Huygen

Interview met huisarts Marc Huygen over het LSP

‘LSP legt bom onder vertrouwensrelatie’, Marc Huygen, huisarts in Amsterdam.

Tekst: Petra Pronk

Zijn mening over het LSP? Marc Huygen, huisarts te Amsterdam, hoeft er niet lang over na te denken: ronduit gevaarlijk! Voor de patiënt? Dat ook, maar vooral voor de huisarts. “In de discussie over het LSP hoor je vaak het argument dat het niet veilig zou zijn voor de patiënt. Maar mijn grootste bezwaar is dat het niet veilig is voor de huisarts”, stelt Huygen.

Het nieuwe huisartsenakkoord, een eerste analyse

Zorgsubstitutie en versterking huisartsenzorg………

                                        voor € 31,50 per dag?

Het onderhandelingsresultaat voor de eerste lijn zoals dat op 12 juli jl tot stand is gekomen tussen minister Schippers en de LHV*, ZN*, VHN*, LVG* en LOK* is gepresenteerd als een positieve bijdrage aan de versterking van de eerste lijn en de multidisciplinaire samenwerking. “Huisartsen nemen zorg over van andere sectoren en dragen daardoor bij aan de betaalbaarheid van de zorg”

Huisartsen krijgen hiervoor de komende vier jaar een jaarlijkse budgettaire groeiruimte van 2.5%. Dat is 58 miljoen per jaar of € 8.200 per normpraktijk, ongeveer € 31,50 per werkdag per normpraktijk of € 3,50 per Nederlander per jaar.

Dat is bij het gepresenteerde ambitieniveau niet echt een indrukwekkende bijdrage aan de versterking van de huisartsenzorg. Dat noemen we een kat in de zak kopen. En wanneer we bedenken dat de VHN de afgelopen jaren jaarlijkse een omzet(kosten)stijging kende van zo’n € 20 miljoen als bijdrage aan de overschrijding van het huisartsenkader, dan is het potje snel leeg.

De UZI-pas, kunnen we nog zonder?

Het lijkt alsof we straks zonder UZI-pas ons huisartsenvak niet meer kunnen uitoefenen. Op diverse huisartsenposten kan je straks geen dienst meer doen zonder UZI-pas en onlangs verstuurde Promedico een bericht, dat zonder UZI-pas BSN gegevens niet meer via Vecozo te verkrijgen zouden zijn. En dan was daar nog de mededeling dat voor een UZI-pas, certificaten en paslezers e.d. straks fors (Zo’n €2500 voor een simpele praktijk) betaald moet worden. Is er straks nog aan de drang en dwang van de UZI-pas te ontkomen?