de toekomstige huisartsenzorg/integrale zorg

Onderstaande beleidsvisie in 19 punten is onlangs aan de NZa gezonden.

Inleiding

Huisartsgeneeskunde is geen exact vak waarbij gelijke variabelen in de formule altijd een gelijke uitkomst geven. De huisarts moet niet alleen veel kennis bezitten, maar vooral ook veel gezond verstand. En daarbij kennis van de betreffende patiënt in zijn/haar situatie. Met het ontwikkelen van de NHG-standaarden is er op wetenschappelijk gebied een enorme slag gemaakt. Deze standaarden maken de huisarts zelf echter niet overbodig. Uit onderzoek blijkt dat in een gemiddelde huisartsenpopulatie veel patiënten niet voldoen aan de inclusiecriteria van de onderzoeken waarop de belangrijkste NHG standaarden zijn gebaseerd. Daarbij komt dat in verschillende landen even zoveel verschillende richtlijnen worden geëxtraheerd uit dezelfde beschikbare wetenschappelijke “evidence”. Deze constatering heeft tot gevolg dat het bij de huisarts zelden om ‘kookboekgeneeskunde’ gaat en dat de kok zich onderscheidt door wat hij/zij buiten het standaardrecept om weet toe te voegen.

VPHuisartsen is er van overtuigd dat substitutie van de huisarts door niet-artsen leidt tot een onverantwoord kwaliteitsverlies. Dit betekent niet dat verpleegkundig specialisten niet een belangrijke rol kunnen spelen in de eerstelijns zorg , maar vanuit onze optiek altijd achter de huisarts.

Verslag NZa bijeenkomst bekostiging huisartsenzorg

Onlangs, 22 maart, vond bij de NZa een verdiepende bijeenkomst plaats over de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg en integrale zorg. Minister Schippers heeft aan de NZa gevraagd een advies uit te brengen over de nieuwe bekostigingstructuur. In totaal 29 mensen van ongeveer evenveel organisaties hadden zich hiervoor aangemeld, waaronder zorgverzekeraars NPCF, LVG, ZN, VHN, Psychologen, KNOV, GGZ. KNGF, LHV en uiteraard de VPH. In 3 werkgroepen werden vervolgens de positionering van de huisarts, het zorginhoudelijke deel en de organisatie, samenwerking en taakherschikking besproken.

Algemeen Overleg Tweede Kamer Commissie van VWS met minister E. Schippers VWS

De mevrouw die extra inzet van huisartsen zegt te zullen belonen 
maar hen in werkelijkheid een oor aannaait……..

Met een exclusief filmverslag van het debat met de minster over de huisartsenzorg

“Ik denk dat wij niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren en de jaren daarna, zullen moeten investeren in de huisartsenzorg, dus dat er extra geld naar de huisartsenzorg zal moeten gaan……….”

zegt de mevrouw die moet investeren maar in werkelijkheid het budget huisartsenzorg in haar begroting dit jaar maar ook de komende jaren en de jaren daarna, op de nullijn heeft gezet.

“Extra geld naar de huisartsenzorg………..zeker waar je wil dat de huisartsenzorg meer dingen gaat doen………….”

zegt de mevrouw die huisartsen vroeg meer dingen te doen, maar hen in werkelijkheid daarvoor beloonde met een strafkorting van meer dan 100 miljoen.

Huisartsen dienen massaal bezwaarschriften in tegen de NZa tariefsbeschikking

VPHuisartsen heeft op 24 februari een brief van de NZa ontvangen waarin het bestuursorgaan meldt dat er door afzonderlijke huisartsen en beroepsverenigingen in totaal 128 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de laatste tariefsbeschikking. De NZa doet het voorstel dat VPHuisartsen de indieners die lid zijn van onze vereniging vraagt om zich te voegen in de procedure…