Uitstel aangevraagd in rechtszaak

Persbericht

VZVZ krijgt  uitstel in rechtszaak tegen uitrol LSP.

Op 8 mei verleende de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, waar VPHuisartsen een zaak heeft aangespannen tegen de VZVZ om de landelijke uitrol van het LSP stop te zetten, uitstel aan de gedaagde partij, VZVZ.

VZVZ heeft steeds aangegeven dat de juridische onderbouwing van de uitrol van het LSP, gebaseerd op een toestemming van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens), in orde was. Het verzoek om uitstel wijst erop dat het blijkbaar niet eenvoudig is de ingebrachte tegenargumenten van de dagende partij, VPHuisartsen, te weerleggen. VZVZ heeft hier meer tijd voor nodig.

toekomstige bekostiging huisartsenzorg

Stelling: De ingezette substitutie van zorg van tweede lijn naar eerste lijn gaat ten koste van waardevolle, kostenbesparende, het gezondheidsgevoel en welbevinden verhogende basiszorg van de huisarts

Om een keuze te maken hoe de huisartsenzorg in Nederland te bekostigen moet eerst duidelijk zijn wat huisartsenzorg is, welke gezondheidswaarde en economische waarde de huisartsgeneeskunde in Nederland heeft. Voor de betekenis van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde verwijs ik naar het Visiedocument 2011 van VPHuisartsen visiedocument

Wat is er de afgelopen jaren misgegaan in de bekostiging van de huisartsgeneeskunde?

Wel of geen UZI pas?

Een UZI pas is een persoonsgebonden pas die door zorgverleners kan worden gebruikt bij elektronische communicatie en is een manier om je te authenticeren, om een elektronische handtekening te zetten en om te verzenden informatie te kunnen versleutelen .
De UZI pas wordt gebruikt bij:

1 inloggen op het LSP,
2 bij opvragen van BSN nummer bij het SBV-z,
3 het zetten van een elektronische handtekening en
4 het stelt de gebruiker in staat de kaart als smartcard logon te gebruiken en
5 gegevens evt versleuteld te verzenden

De UZI-ipas heb je dus nodig als je een aansluiting hebt of wilt hebben op het LSP. Als je zeker bent dat je eigen praktijk niet wilt aansluiten op het LSP, dan heb je dus geen UZI-pasje nodig voor jezelf en je medewerkers. Het is geen verplichting.

Stichting sociaal fonds Huisartsenzorg

Zojuist opgerichte stichting Huisartsenfonds al operationeel.

Voor veel praktijkhouders weer een verrassing uit de bestuurlijke hoek, de bekendmaking van de oprichting van een sociaal fonds hisartsenzorg, met alweer een secretaris, plaatsvervangend secretaris, een senior beleidsmedewerker en een secretaresse als ondersteuning van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur, waarin ondermeer LHV en VHN zijn vertegenwoordigd. Dit sociaal fonds is opgericht

Voorschrijven van geneesmiddelen, wat is onze verantwoordelijkheid?

Huisartsen worden steeds vaker ingezet als intermediair bij het vergoedingenbeleid van zorgverzekeraars. Het gaat dan bijvoorbeeld om het informeren van patiënten over de polisvoorwaarden van de basis- of aanvullende verzekering of om de vraag formulieren (“medische noodzaak”) in te vullen voor vergoeding van voorgeschreven medicijnen die afwijken van het preferentiebeleid dat een bepaalde zorgverzekeraar voert. 
VPHuisartsen adviseert haar leden, zoals eerder de LHV al deed, hun patiënten te informeren hoe zij om gaan met dergelijke directe of indirecte vragen van zorgverzekeraars, evt met een brief.

Praktijkauto’s? Ga electrisch!

Normaal gesproken is VPHuisartsen een vereniging die proactief is. In dit geval zijn we voor een keer reactief, en wel over jawel, praktijkauto’s. Als LHV lid krijg je korting op een BMW, 6% op de aanschafwaarde of 25% op accesoires. Dit soort regelingen kunnen wij onze leden niet bieden. We hebben wel bij Bentley geïnformeerd of zij mogelijkheden zagen, maar we zijn een te kleine vereniging. Wat we u echter niet willen onthouden is een aanbeveling om nog dit jaar een elektrische auto (hybride) aan te schaffen, die zeer veel voordelen biedt.