Vraag zorgbonus aan vóór 29 oktober

Tot 29 oktober kunnen ook praktijkhouders een zorgbonus aanvragen voor de eigen medewerkers. Het gaat hierbij vooral om doktersassistenten en praktijkondersteuners die tussen 1 maart en 1 september werkzaam waren en hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.Door enkele zinsneden binnen de richtlijnen van het ministerie is er bij praktijkhouders twijfel ontstaan of de zorgbonus…

Premieverhoging AOV

Als gevolg van een forse stijging van uitval (claims) en een dalende rentestand hebben diverse verzekeraars besloten de premies voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) flink te verhogen. Zo ook Movir. Movir heeft aangekondigd de premie van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering met 5% te verhogen per 1 januari 2021. Ook de korting voor leden van een aantal beroepsorganisaties wordt…

Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen…

Corona: Het Roer IS Om!

Nu de laatste kruitdampen van de corona-oorlog beginnen te verdampen, is het de moeite waard om terug te kijken hoe we deze stress-test hebben doorstaan. Het begin was overrompelend. Door de afwezigheid van een deskundige aansturing werden we geconfronteerd met tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en testmogelijkheden. Teveel verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen enz moesten hun werk doen…

Volgende stap uitwerking kerntaken huisartsenzorg

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met een afvaardiging van hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In…

Let op! Melding positieve Covid-19 test komt niet altijd automatisch bij de huisarts terecht!

VPHuisartsen heeft naar aanleiding van enkele meldingen van leden contact gezocht met de landelijke GGD over gebrekkige communicatie rondom positieve Covid-19 testen richting de huisarts. Er was in enkele gevallen zelfs sprake van dat patiënten zich bij de huisarts meldden met Corona gerelateerde, of zelfs andersoortige klachten, maar het niet direct duidelijk werd dat de…