Huisartsen kannibalen?

Tariefsbeschikking rechtmatig bevonden

Op 18 januari 2012 diende voor de rechtbank in Den Haag een kort geding van de LHV tegen de NZa tariefsbeschikking. De rechter oordeelde enkele weken later, op 8 februari, dat de minister het volste recht heeft om vast te houden aan het budgettair kader huisartsenzorg, ook al zijn de overschrijdingen grotendeels het gevolg van het door de overheid gewenste beleid. Bovendien vond de rechter dat de minister de kortingen in voldoende mate heeft onderbouwd. Deze uitspraak betekent dat de kortingsmaatregelen van de minister nu een wettelijk kader hebben gekregen. Het is te voorzien dat de overschrijding van 182 miljoen euro in 2011 op de zelfde manier zal leiden tot een korting voor 2013.

GRIP op ANW van start

Alle huisartsen van Nederland hebben een brochure van VPHuisartsen ontvangen met als titel GRIP op ANW. Deze mailing is een oproep aan huisartsen om zich aan te sluiten als deelnemer bij de steungroep GRIP op ANW. Zowel de leden als niet-leden van de vereniging wordt gevraagd hun steun te geven aan dit initiatief om huisartsen…

Doorgaan van landelijk EPD met privaatrechtelijk LSP

Over hoe het spel gespeeld is achter de schermen en hoe de belangen liggen.

Onlangs schreef Wim Jongejan op Huisarts Vandaag er al over, de onderhandelingen achter de schermen bij Nictiz. Ondanks het feit, dat slechts 52% van de aangesloten huisartsen (dus veel minder dan de helft van alle Nederlandse huisartsen) 54% van de aangesloten apotheken, 74% van de aangesloten huisartsenposten en 9% van de aangesloten Ziekenhuizen voor een doorstart waren, is er nu toch een doorstart. Na een eerste bericht van Nictiz voor de buitenwereld, dat de handdoek in de ring wordt gegooid, blijken onderhandelingen achter de schermen met kracht door te zijn gegaan. Ook Qure, een onafhankelijke website en zeer goed ingevoerd in de Nederlandse ICT wereld schrijft daar naar aanleiding van uitgelekte documenten een onthullend stuk over.