Zorgverzekeraars halen bakzeil

Op maandag 17 december kreeg VPHuisartsen het bericht van de zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis dat zij bereid zijn om de inspanningsverplichting tot aansluiting op het LSP te laten vervallen. Dit wordt geëffectueerd met een addendum aan het contract dat aan alle huisartsen in Nederland zal worden toegestuurd. Dit was voor het bestuur aanleiding…

Wouter Bos hap

‘Doe mij maar een HAP speciaal’ druk bezocht

Op woensdagmiddag 12 december is in de Domus Medica in Utrecht onder grote belangstelling het onderzoeksrapport gepresenteerd dat door KPMG Plexus is gemaakt in opdracht van VPHuisartsen. Het rapport heeft als titel ‘De basis spoedzorg: hoe het anders kan’ en adresseert de basis spoedzorg overdag bij de eigen huisarts en in de ANW-uren bij een zogenaamde Spoedeisende Medische Dienst (SEMD). In het hele land zullen tussen de 60 en 90 SEMD’s 24/7 actief moeten zijn. Overdag vervullen zij bijna uitsluitend een triagefunctie, waarna de patiënt naar de eigen huisarts wordt terugverwezen of in geval van een specialistische hulpvraag naar de specialist.