Declareren variabiliseringsgelden

Als uw praktijk en al uw praktijkmedewerkers voor het eind van 2012 kennis hebben van de inhoud van de richtlijn ADEPD-registreren, kunt u het
variabiliseringstarief 2012 declareren. Wanneer u uw praktijk nog niet heeft aangemeld, vul dan alsnog de digitale verklaring in om uw variabiliseringsgelden te declareren.

Wanneer?

Dit moet vóór 19 november 2012. Vul uw gegevens nauwkeurig in, want alleen de door uopgegeven AGB-praktijkcode wordt straks vrijgegeven voor declaratie. De digitale verklaring is bereikbaar via www.variabilisering2012.nl

LSP: Opt-in/Opt-out?

Begin september is door VPHuisartsen aan alle huisartsen in Nederland een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen rond het landelijk EPD: brief Opt-int? LSP Opt-out? Ook in onze Algemene Ledenvergadering van 12 april 2012 hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen rond het LSP middels een forumdiscussie met…

Driekwart artsen wil marktwerking afschaffen!

Naar aanleiding van een publicatie op de website van Medisch Contact, over onderzoek waaruit blijkt dat driekwart van de Nederlandse artsen en medische studenten de marktwerking in de zorg wil afschaffen, schreef Micha de Vries, VPH-lid, een zeer herkenbaar commentaar. Het vormt een krachtig pleidooi voor het behoud van onze professionele kernwaarden en ons authentieke ambacht huisartsgeneeskunde. 

Sinds het begin van de marktwerking moet ik mij bezig houden met een demotiverende brei aan administratie, contracten, verzekeraars die te laat betalen, declareerservices die failliet gaan, managers, onderhandelingen over tarieven, invoeren van die tarieven in mijn computer, per verzekeraar verschillende administratieve handelingen.

VPHuisartsen dient klacht in bij de Europese Commissie over de aanbesteding van het kostenonderzoek 2012 door de NZa

Enkele weken geleden is bij de Europese Commissie door het advocatenkantoor Nysingh, namens VPHuisartsen, een klacht ingediend over de aanbestedingsprocedure van het kostenonderzoek 2012 door de NZa. De klacht betreft het feit dat dit onderzoek niet Europees is aanbesteed. De aanbesteding heeft onderhands plaatsgevonden, waarbij drie partijen zijn uitgenodigd om in te tekenen.

Inkoopkorting voor VPH-leden

Onlangs heeft het bestuur van VPHuisartsen een overeenkomst gesloten met Medichain, een landelijke inkooporganisatie voor huisartsen. U kunt zich als VPH-praktijkhouder gratis aansluiten (normaal kost een lidmaatschap 30€ per jaar) bij deze organisatie, waarna u bij meer dan 20 leveranciers met korting bestellingen kunt plaatsen of diensten afnemen.
Medichain is een aantal jaren gelden opgericht door voormalig huisarts Bob van Heukelom. Het heeft een groep betrouwbare leveranciers gecontracteerd die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor u als praktijkhouder in uw praktijkvoering.

Wilt u gebruik maken van de inkoopkortingen dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar info@vphuisartsen.nl met de volgende informatie:
1. officiële naam van de praktijk, zoals ingeschreven bij KvK
2. afleveradres van de bestelling
3. telefoonnummer praktijk
4. emailadres waarmee de praktijk bestelt
5. evt. emailadres waarop de arts de binnenkomende mail leest

Bestuur VPHuisartsen