Doorgaan van landelijk EPD met privaatrechtelijk LSP

Over hoe het spel gespeeld is achter de schermen en hoe de belangen liggen.

Onlangs schreef Wim Jongejan op Huisarts Vandaag er al over, de onderhandelingen achter de schermen bij Nictiz. Ondanks het feit, dat slechts 52% van de aangesloten huisartsen (dus veel minder dan de helft van alle Nederlandse huisartsen) 54% van de aangesloten apotheken, 74% van de aangesloten huisartsenposten en 9% van de aangesloten Ziekenhuizen voor een doorstart waren, is er nu toch een doorstart. Na een eerste bericht van Nictiz voor de buitenwereld, dat de handdoek in de ring wordt gegooid, blijken onderhandelingen achter de schermen met kracht door te zijn gegaan. Ook Qure, een onafhankelijke website en zeer goed ingevoerd in de Nederlandse ICT wereld schrijft daar naar aanleiding van uitgelekte documenten een onthullend stuk over.

Rechtzaak tegen Schippers

Op woensdag 18 januari dient er voor de voorzieningenrechter een kort geding tegen de NZA tariefsbeschikking. Dit kort geding wordt alleen door de LHV gedaan. Er is overleg geweest tussen de advocaat van VPHuisartsen  en de advocaat van de LHV . Hieruit is naar voren gekomen dat het onderzoek van de WOB stukken een aantal juridische aanknopingspunten biedt. Dit gaat mn om de onvolledigheid van de verstrekte gegevens bij de WOB procedure.

Geert Slock

Open brief Geert Slock aan Tweede Kamer, afbraak van de huisartsenzorg

‘Op basis van onjuiste beweringen van de minister over de teveel verdienende huisartsen hebt u helaas ingestemd met grove besparingen op huisartsenzorg, ten bedrage van 20 000 euro per praktijk.‘

Geert Slock

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte heer/mevrouw

Betreft : toekomst huisartsgeneeskunde, debat do 22 december as.

Op basis van onjuiste beweringen van de minister over de teveel verdienende huisartsen hebt u helaas ingestemd met grove besparingen op huisartsenzorg, ten bedrage van 20 000 euro per praktijk.  Zoals door CBS aangetoond komt de gemiddelde huisarts ondanks een bovenmodale werkweek nauwelijks boven het norminkomen uit, wie zoals ikzelf net heeft geïnvesteerd in een nieuw gezondheidscentrum haalt dit norminkomen al helemaal niet meer, deze besparing vermindert dus naast het inkomen ook de werkingsmiddelen en investeringsruimte.  Een NZA onderzoek waarvan de uitkomsten al bekend staan kan hier helaas niks aan veranderen.