Het echte inkomen van de huisarts

Onlangs beweerde minister Schippers bij Pauw en Witteman dat huisartsen teveel verdienen. “Ongeveer anderhalve ton, en dan zit ik waarschijnlijk aan de lage kant”. Klopt deze bewering?

Onderstaand stuk verscheen 24 oktober in het Financieel Dagblad. De conclusies zijn helder en eenduidig. Het inkomen van de gemiddelde praktijkhouder is direkt te destilleren uit betrouwbare CBS cijfers, die gebaseerd zijn op onze eigen belastingaangiften. Een gemiddeld inkomen van 126.000 is aanzienlijk lager dan minister Schippers beweert. De feiten waar de minister om vraagt liggen bij het CBS voor het oprapen en dat roept de vraag op waarom er zo nodig een NZA onderzoek moet plaatsvinden. Zie het artikel in Financieel Dagblad 24 oktober of

VPHuisartsen pakt Schippers juridisch aan

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft het advocatenkantoor Nysingh te Zwolle in de arm genomen om te onderzoeken welke juridische stappen kunnen worden gezet om het kortingsbeleid huisartsenzorg van minister Schippers van VWS aan te vechten. VPHuisartsen is één van de organisatoren van de recente landelijke Manifestatie Huisartsenzorg in de RAI tegen de korting van 132…

Kernwaarden nederlandse huisarts

 

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen zet in een visiedocument  uiteen welk zorgaanbod de Nederlandse huisarts biedt. Dit onderwerp  is actueel geworden nadat in 2006 de zorgverzekeringswet van kracht werd waarbij marktwerking in de gezondheidszorg zijn intrede deed. Patiënten hebben verschillende verwachtingen van hun huisarts. Door de hoog ontwikkelde professionaliteit van de huisarts en zijn team is deze in staat bij jong en oud, man en vrouw, werkend en niet werkend, gezond en chronisch ziek, een hechte vertrouwensrelatie door de jaren heen te onderhouden.  De huisarts is generalist en vertrouwenspersoon. De onafhankelijke positie van de huisarts vormt de basis van het ‘maatschappelijk contract’ tussen huisarts en samenleving.

PERSBERICHT: “Praktijkhouders geen financiers van grootschalig Zorg-ICT project”

Een vijftal koepels van zorgaanbieders in ons land, zijn voorstander van een doorstart van het LSP, het Landelijk Schakelpunt. Deze technische voorziening moet de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk maken tussen verschillende zorgverleners. Tot de betreffende koepels behoren onder andere de Landelijke Huisartsenvereniging [LHV], de Vereniging Huisartsenposten Nederland [VHN] en het Nederlandse Huisartsengenootschap [NHG]. Daar tegenover staat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen [VPHuisartsen] die zich verzet tegen deze nieuwe ICT kostenpost voor praktijkhouders.