toekomstvisie huisartsenzorg

Huisartsenzorg in 2022 Onlangs bracht de NHG, samen met de LHV een concept toekomstvisie huisartsenzorg uit.  In “Modernisering naar menselijke maat, huisartsenzorg in 2022” wordt beschreven, in een samenvatting van 7 pagina’s, met uitgangspunten en ambities.  Daarnaast is er een achtergrond document van maar liefst 87 pagina’s, waarin uitputtend de huidige en gewenste situatie wordt…

het VWS-LHV convenant

Het VWS-LHV convenant verplicht huisartsen tot opnieuw een tandje bij.

Fair deal?

Eind juni kwam als een duveltje uit een doosje het akkoord tussen minister Schippers en het bestuur van de LHV naar buiten. Tot op dat moment waren de onderhandelingen strikt geheim gebleven. Omdat VWS in de onderhandelingen geen ruimte heeft gelaten voor eventuele amendementen vanuit de LHV-ledenraad, kon deze niet anders dan integraal goed- of afkeuren. Er werd tenslotte met ruime meerderheid ingestemd met het akkoord.

Reactie VPH op consultatiedocument NZa

Aan de NZa

De heer Th. Langejan, bestuursvoorzitter

Geachte heer Langejan,

Na bestudering van het NZa consultatiedocument ‘Bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg’ en het bijwonen van de consultatiebijeenkomst op 28 mei jl. heeft het bestuur van VPHuisartsen alsnog de behoefte om haar voorkeur met betrekking tot de toekomstige bekostigingssystematiek schriftelijk aan u over te brengen.

Brief aan Tweede kamer commissie over het LSP

Aan de leden van de Vaste Kamercommissies van VWS van Eerste en Tweede Kamer

Amsterdam, 24 mei 2012

Dinsdag 29 mei is er een commissievergadering over het EPD/LSP. Punt 3 op de agenda is een toelichting rond de doorstart van het LSP.

Alle voors en tegens van een EPD/LSP zijn in de tijd dat de Eerste Kamer daarover debatteerde en unaniem besloot dat een landelijk EPD er niet moest komen, de revue gepasseerd. Bedreigingen rond veiligheid, beroepsgeheim, schijnzekerheid, verantwoordelijkheid etc. hoeven we aan u niet opnieuw uit te leggen. Wel hebben we een aantal kritische vragen, waarvan we hopen dat deze tot nadenken stemmen.