Reactie VPH op consultatiedocument NZa

Aan de NZa

De heer Th. Langejan, bestuursvoorzitter

Geachte heer Langejan,

Na bestudering van het NZa consultatiedocument ‘Bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg’ en het bijwonen van de consultatiebijeenkomst op 28 mei jl. heeft het bestuur van VPHuisartsen alsnog de behoefte om haar voorkeur met betrekking tot de toekomstige bekostigingssystematiek schriftelijk aan u over te brengen.

Brief aan Tweede kamer commissie over het LSP

Aan de leden van de Vaste Kamercommissies van VWS van Eerste en Tweede Kamer

Amsterdam, 24 mei 2012

Dinsdag 29 mei is er een commissievergadering over het EPD/LSP. Punt 3 op de agenda is een toelichting rond de doorstart van het LSP.

Alle voors en tegens van een EPD/LSP zijn in de tijd dat de Eerste Kamer daarover debatteerde en unaniem besloot dat een landelijk EPD er niet moest komen, de revue gepasseerd. Bedreigingen rond veiligheid, beroepsgeheim, schijnzekerheid, verantwoordelijkheid etc. hoeven we aan u niet opnieuw uit te leggen. Wel hebben we een aantal kritische vragen, waarvan we hopen dat deze tot nadenken stemmen.

Eerste contouren nieuw bekostigingssysteem?

Consultatiedocument bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg.

Onlangs bracht de NZa een consultatie document uit met daarin een conceptadvies over de bekostiging van de huisartsenzorg en geïntegreerde zorg. Dit naar aanleiding van een adviesaanvraag van minister Schippers die afgelopen november nogal wat stof deed opwaaien. Op basis van gerichte gesprekken met koepelorganisaties, schriftelijke reacties van partijen, werkbezoeken en eigen expertise is dit conceptadvies tot stand gekomen.

Op dit conceptadvies kunnen stakeholders schriftelijk reageren en worden vervolgens nogmaals uitgenodigd in een consultatiebijeenkomst. Daarna zal het definitieve advies naar verwachting, samen met de uitkomsten van het kostenonderzoek huisartsenzorg in juni worden aangeboden aan de minister. Voor de liefhebber wordt hieronder de management samenvatting gepubliceerd, het totale document beslaat maar liefst 86 pagina’s.

Opvallende zaken uit de analyse van de NZa kort samengevat: