Eerste contouren nieuw bekostigingssysteem?

Consultatiedocument bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg.

Onlangs bracht de NZa een consultatie document uit met daarin een conceptadvies over de bekostiging van de huisartsenzorg en geïntegreerde zorg. Dit naar aanleiding van een adviesaanvraag van minister Schippers die afgelopen november nogal wat stof deed opwaaien. Op basis van gerichte gesprekken met koepelorganisaties, schriftelijke reacties van partijen, werkbezoeken en eigen expertise is dit conceptadvies tot stand gekomen.

Op dit conceptadvies kunnen stakeholders schriftelijk reageren en worden vervolgens nogmaals uitgenodigd in een consultatiebijeenkomst. Daarna zal het definitieve advies naar verwachting, samen met de uitkomsten van het kostenonderzoek huisartsenzorg in juni worden aangeboden aan de minister. Voor de liefhebber wordt hieronder de management samenvatting gepubliceerd, het totale document beslaat maar liefst 86 pagina’s.

Opvallende zaken uit de analyse van de NZa kort samengevat:

Hoorzitting NZa bezwaar VPHuisartsen

Op 19 april jl. vond op het kantoor van de NZa in Utrecht de hoorzitting plaats over het door VPHuisartsen ingediende bezwaar tegen de tariefsbeschikking huisartsenzorg waarin de korting van minister Schippers is verwerkt. De hoorzitting stond onder voorzitterschap van de heer Langejan, bestuursvoorzitter van de NZa, die werd gesecondeerd door enkele van zijn medewerkers.

Namens VPHuisartsen en 52 huisartsen, die zelfstandig een bezwaar indienden en zich vervolgens hebben gevoegd in deze procedure, heeft advocaat mr. Sijmons van Nysingh Advocaten te Zwolle, zijn pleitnota voorgelezen. Behalve enkele bestuursleden van VPHuisartsen waren nog enkele VPH huisartsen aanwezig.

Het failliet van een zorgsysteem

Onlangs had ik een periodieke bespreking  met Fysiotherapeuten. Of het van de NMa  mag weet ik niet, er zijn meer Fysiotherapeuten in het dorp, maar ja, het overleg komt ten goede aan de patiënt, dus ik waag het er maar op.

Mijn oog viel op een folder LENTEKRIEBELS, van een fysiotherapeutenorganisatie Fys ‘Optima. Het leek op een folder die je als autodealer zou kunnen  krijgen. Een van de zaken die aangeboden werd was de Fysio-APK.  “Met deze campagne spelen we in op de lentekriebels en behoefte aan een grote schoonmaak van oude klachten zodat de cliënten zeker kunnen zijn van hun lichaam.  Het doel:  Het optimaliseren van het aantal cliënten dat kiest voor jouw praktijk,  de eigen naamsbekendheid vergroten en de omzet per cliënt verhogen. Door de campagne ook binnen de praktijk goed uit te zetten kunnen ook bestaande cliënten zich aangesproken voelen deel te nemen aan de actie. Op deze manier kan de omzet per patiënt verhoogd worden.”

Kort geleden viel  een 79 jarige patiënte van mij en brak haar pols.