FAQ ontkoppeling ANW- en dagzorg

De discussie rondom de vanzelfsprekendheid dat huisartsen die vanuit hun eigen praktijk dagzorg leveren ook automatisch ANW-zorg leveren, is in een nieuw hoofdstuk aanbeland. Eerder dit jaar werd uit enquetes van HuisartsVandaag i.s.m. VPHuisarsten al duidelijk dat een meerderheid van de Nederlandse huisartsen deze koppeling, die de beroepsgroep zichzelf ooit heeft opgelegd, wil loslaten. Daarbij dient vermeld te worden dat huisartsen vrijwel allemaal bereid zijn om onder nieuwe voorwaarden hun inzet te blijven leveren voor de ANW-zorg. VPHuisartsen geeft hier antwoord op 25 vragen rond dit actuele thema. Dit gebeurt als voorschot op haar voornemen om op 24 november formeel in de algemene ledenvergadering te besluiten deze koppeling lost te laten.

Het echte inkomen van de huisarts

Onlangs beweerde minister Schippers bij Pauw en Witteman dat huisartsen teveel verdienen. “Ongeveer anderhalve ton, en dan zit ik waarschijnlijk aan de lage kant”. Klopt deze bewering? Onderstaand stuk verscheen 24 oktober in het Financieel Dagblad. De conclusies zijn helder en eenduidig. Het inkomen van de gemiddelde praktijkhouder is direkt te destilleren uit betrouwbare CBS…

VPHuisartsen pakt Schippers juridisch aan

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft het advocatenkantoor Nysingh te Zwolle in de arm genomen om te onderzoeken welke juridische stappen kunnen worden gezet om het kortingsbeleid huisartsenzorg van minister Schippers van VWS aan te vechten. VPHuisartsen is één van de organisatoren van de recente landelijke Manifestatie Huisartsenzorg in de RAI tegen de korting van 132…