Persbericht Strijdbare Huisarts

Actie Strijdbare Huisarts krijgt massaal navolging

 

In één van de laatste nieuwsbrieven van VPHuisartsen maakten wij al melding van een geheimzinnige Strijdbare Huisarts die ons liet weten op 22 december van 10-13 uur de praktijk te sluiten om het debat over de huisartsenzorg in de Tweede kamer te kunnen volgen. Met deze actie wil hij/zij (?) de aandacht vestigen op het afbraakbeleid van de minister dat de bijl legt aan de wortels van de huisartsgeneeskunde.  Op dezelfde manier kreeg VPHuisartsen nu een persbericht toegespeeld dat melding maakt van massale navolging. De actie van de Strijdbare Huisarts blijkt inspirerend te werken. Op verschillende plaatsen in het land zijn bijeenkomsten georganiseerd  waar huisartsen samen het debat zullen volgen via internet en met elkaar in gesprek zullen gaan over wat er in de Tweede kamer wordt besproken.  Wat opvalt is dat deze Strijdbare Huisarts zich goed weet af te schermen. Mails zijn niet te traceren en  navraag in ons uitgebreide netwerk leverde geen enkele link op. Kennelijk is de angst voor de NMa groot. Hieronder drukken wij ter uwer informatie het complete persbericht af met de opgegeven locaties waar huisartsen samenkomen.

Update 21-12-2011 (14.00 uur): De Strijdbare Huisarts heeft nav de grote media-aandacht die zijn/haar actie blijkt te genereren nu een landelijk woordvoerder benoemd!  Het gaat om:

 

Arjo van den Berg, huisarts te Zeist
e-mail: razendehuisarts@gmail.com (checkt regelmatig zijn mail)
praktijk 030-6918632 keuze 2 (collegiale lijn)

 

Persbericht

(Update 22 dec 6.30 uur)

Duizenden Huisartsen onderbreken massaal werk tijdens Tweede Kamer debat 22 december

 

Op allerlei plekken in Nederland zijn huisartsen individuele acties gestart om zo stelling te nemen tegen de plannen van de huidige minister. Dit deden ze na een landelijk verspreide internetoproep nu te lezen op  Medisch Contact. In Twente en Utrecht maar ook op andere plaatsen zijn samenkomsten georganiseerd waar huisartsen bijeen zijn om het debat te volgen en de onvrede te bespreken.Elders in het land volgen huisartsen individueel het debat. Zij grijpen het algemeen overleg met de minister aan om te protesteren tegen de aantasting van de kernwaardes van hun vak . De plannen van de minister zorgen voor versnippering van zorg waar de patiënt de dupe van wordt. Ook zorgen haar ideeën om de huisarts onder het eigen risico te laten vallen ervoor dat er een forse financiële drempel komt voor de momenteel groeiende groep van financieel zwakkeren. Huisartsen willen deze catastrofale ontwikkeling een halt toe roepen voor het te laat is.

LSP, terug bij Af

Toch een mooi gecoördineerde actie van VWS en IGZ. Deze week een brief van de Inspectie met daarin de opdracht aan de koepelorganisaties van vooral de huisartsen, om in nieuwe richtlijnen en protocollen vast te leggen hoe verantwoorde informatie uitwisseling wordt geborgd. Het gaat om een standaard voor eenduidige terminologie, een kernset waarin de gezondheidstoestand van de patiënt is samengevat (de professionele samenvatting uit het voormalige L-EPD) en de technische standaard die elektronisch uitwisselen mogelijk maakt. Deze standaarden worden een eis in de richtlijnen. Bovendien moeten zorginstellingen voor 2013 beleid implementeren voor verantwoorde informatie uitwisseling tussen professionals en dit omvat ook onbelemmerde toegang van patiënten tot hun dossier. Tot zover de Inspectie.

Het einde van onze huisartsenzorg?

Onlangs verscheen in het NRC: “huisartsen moeten gaan strijden om elkaars patiënten”

Dit naar aanleiding van de brief die Schippers aan de NZa heeft geschreven betreffende het “verzoek bekostiging huisartsenzorg en integrale zorg” en deze brief gaat dus over haar plannen betreffende de bekostiging van de huisartsenzorg vanaf 2013. De al jaren lopende trein van de marktwerking lijkt een sneltrein geworden.

Lees verder en huiver !!!!

BNR-logo

VPHuisartsen stuurt brief over intimiderend gedrag NMa naar Eerste en Tweede Kamerleden

 

Luister naar het BNR interview met Wouter van den Berg over dit onderwerp:

BNR-logo

PERSBERICHT

 Amsterdam 5 dec. 2011

Intimiderend optreden NMa tast functioneren huisartsen aan

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen [VPHuisartsen] heeft de leden van de Eerste en Tweede Kamer opgeroepen om de criminalisering van de beroepsgroep huisartsen en in het bijzonder van haar beroepsorganisatie de Landelijke Huisartsen Vereniging [LHV] door de Nederlandse Mededingingsautoriteit [NMa] een halt toe te roepen.

FAQ ontkoppeling ANW- en dagzorg

De discussie rondom de vanzelfsprekendheid dat huisartsen die vanuit hun eigen praktijk dagzorg leveren ook automatisch ANW-zorg leveren, is in een nieuw hoofdstuk aanbeland. Eerder dit jaar werd uit enquetes van HuisartsVandaag i.s.m. VPHuisarsten al duidelijk dat een meerderheid van de Nederlandse huisartsen deze koppeling, die de beroepsgroep zichzelf ooit heeft opgelegd, wil loslaten. Daarbij dient vermeld te worden dat huisartsen vrijwel allemaal bereid zijn om onder nieuwe voorwaarden hun inzet te blijven leveren voor de ANW-zorg. VPHuisartsen geeft hier antwoord op 25 vragen rond dit actuele thema. Dit gebeurt als voorschot op haar voornemen om op 24 november formeel in de algemene ledenvergadering te besluiten deze koppeling lost te laten.