VPHuisartsen geschokt door recente uitspraken tuchtcollege

Het afgelopen jaar is in Medisch Contact een aantal tuchtzaken gepubliceerd, met daarin voor huisartsen zeer bedreigende conclusies van het tuchtcollege. VPHuisartsen is zeer geschokt door het toenemend aantal onbegrijpelijke uitspraken. Zo was er de zaak van de collega die na enkele patiëntencontacten een ambulance naar een patiënt stuurde, waarbij huisartsen door de tuchtrechter ‘en…

ZilverenKruis komt afspraken hoofdlijnenakkoord niet na

Zoals bekend is VPHuisartsen geen ondertekenaar van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Onze mening erover hebben we in een eerder stadium beschreven. Wij zijn ook niet bij de regionale onderhandelingen betrokken, maar we zijn wel buitengewoon benieuwd hoe dit proces verloopt. Nu blijkt uit berichtgeving van de LHV, dat met name Zilveren Kruis (ZK) zich wederom van haar…

Praktijkaccreditering vereenvoudigd naar eenmaal per 3 jaar

Eerder berichtten wij u over het standpunt van VPHuisartsen inzake de praktijkaccreditering. Het College van Deskundigen van NPA (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) heeft besloten om per 2019 de praktijkaccreditering te vereenvoudigen naar eenmaal per 3 jaar (voorheen jaarlijks) conform onze wens. Naast de driejaarlijkse accreditatiecyclus is het mogelijk om te kiezen…

Uw AOV bij Movir? Overstappen loont!

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Movir? Dan worden uw premie en voorwaarden gewijzigd en dat is niet altijd gunstig. VPHuisartsen heeft een AOV-mantel met De Goudse, met goede voorwaarden en een extra aantrekkelijk tarief. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Let op! Heeft u een 5-jaarscontract met Movir? Dan is het extra belangrijk…

VPHuisartsen nu ook actief via LinkedIn en Facebook

Via de landelijke media, onze website en twitter was u al gewend om alle activiteiten van de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen te volgen. Sinds kort hebben we daar een Facebook– en LinkedIn pagina aan toegevoegd. Rondom onderwerpen als de discussie in de ANW zorg, het hoofdlijnenakkoord en Herijking van de Kernwaarden, vinden wij het belangrijk om u goed en snel te informeren over de…

ANW-zorg 2019 via HDS: weinig veranderingen, wel risico extra werk. PAS OP!

Elke huisarts zal bekend zijn met de problemen die er heden ten dage spelen op de huisartsenpost bij het leveren van niet uitstelbare spoed-huisartsenzorg in avonden, nachten en weekenden (ANW). VPHuisartsen heeft daar de afgelopen jaren reeds uitgebreid aandacht aan besteed. Recent werd het nog eens treffend verwoord door de huisartsen in West-Friesland met hun…