Meer tijd voor de patiënt bereikbaar voor alle praktijken in 2023

Het bleef tot donderdagmiddag 15 december spannend wat de uitkomst zou zijn van de onderhandelingen over ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVDP). Er was de afgelopen week al wel overeenstemming over een leidraad bereikt die houvast biedt hoe de afspraken over MTVP concreet worden ingevuld. De leidraad beschrijft inhoudelijk wat MTVDP is en wat het…

Voorstel voor verplichte aansluiting bij huisartsenpost komt te vervallen

Na de publicatie van de toelichting op het actieplan ANW (4/11) is er veel feedback opgehaald via regionale- en online ANW bijeenkomsten en hebben we ook rechtstreeks contact gehad met diverse VPH leden. Daarnaast zijn diverse regio’s gestart met inventarisaties, eerste concept implementatieplannen of zelfs concrete bijeenkomsten over de verdeling van de diensten in 2023.…

ORDZ: Regeldruk op verschillende manieren aanpakken

Het programma ‘Ontregel de Zorg (ORDZ)’ wordt vanuit VPHuisartsen ondersteunt via de landelijke werkgroep Bureaucratie & Administratieve lastenverlichting (B&AL). Uiteraard zouden we wensen dat alle regeldruk sneller zou verdwijnen, maar we zien van dichtbij dat er wel degelijk hard aan getrokken wordt vanuit het ministerie en andere betrokken partijen. Onderstaand vindt u het bericht over…

Mogelijk samengaan VPH en LHV in nieuwe fase

Tijdens ALV van 28 september hebben de VPH leden voorzichtig vertrouwen uitgesproken over het samenwerkingsconvenant tussen LHV en VPH en het bijbehorende stappenplan met planning. Ook de landelelijke LHV ledenvergadering heeft haar bestuur positief geadviseerd om vervolgstappen te kunnen zetten. Daarmee gaat de beoogde fusie van de twee huisartsenorganisaties een nieuwe fase in: de besluitvorming…