Voorschrijven van geneesmiddelen, wat is onze verantwoordelijkheid?

Huisartsen worden steeds vaker ingezet als intermediair bij het vergoedingenbeleid van zorgverzekeraars. Het gaat dan bijvoorbeeld om het informeren van patiënten over de polisvoorwaarden van de basis- of aanvullende verzekering of om de vraag formulieren (“medische noodzaak”) in te vullen voor vergoeding van voorgeschreven medicijnen die afwijken van het preferentiebeleid dat een bepaalde zorgverzekeraar voert. 
VPHuisartsen adviseert haar leden, zoals eerder de LHV al deed, hun patiënten te informeren hoe zij om gaan met dergelijke directe of indirecte vragen van zorgverzekeraars, evt met een brief.

Praktijkauto’s? Ga electrisch!

Normaal gesproken is VPHuisartsen een vereniging die proactief is. In dit geval zijn we voor een keer reactief, en wel over jawel, praktijkauto’s. Als LHV lid krijg je korting op een BMW, 6% op de aanschafwaarde of 25% op accesoires. Dit soort regelingen kunnen wij onze leden niet bieden. We hebben wel bij Bentley geïnformeerd of zij mogelijkheden zagen, maar we zijn een te kleine vereniging. Wat we u echter niet willen onthouden is een aanbeveling om nog dit jaar een elektrische auto (hybride) aan te schaffen, die zeer veel voordelen biedt.

VPHuisartsen vraagt rechtbank om stopzetting LSP

VPHuisartsen heeft, middels haar advocaat Velink & de Die Advocaten te Amsterdam, op 12 maart VZVZ gedagvaard als verantwoordelijke voor het Landelijk SchakelPunt (LSP) vanwege de schending van de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van (huis)artsen met als doel stopzetting van de LSP-activiteiten. Zie voor meer informatie: het persbericht: VPHuisartsen vraagt rechtbank om stopzetting…

Verslag minisymposium ‘Doe mij maar een HAP speciaal…’

Op 12 december vond het minisymposium ‘Doe mij maar een HAP speciaal…’ plaats, waar Wouter Bos het rapport presenteerde over het onderzoek dat KPMG in opdracht van VPHuisartsen had verricht naar de ontwikkelingen in de basisspoedzorg in ANW-uren. Een breed publiek van huisartsen, zorgverzekeraars, HAP-bestuurders, SEH-artsen, e.a. bespraken de voorstellen voor verbetering in de organisatie…

Ondersteun hier de rechtszaak LSP

VPHuisartsen komt op voor het beroepsgeheim Na de dreiging van het kort geding is de inspanningsverplichting van de zorgverzekeraars weliswaar voor dit jaar uit de contracten verdwenen, maar nieuwe dwang dreigt. Door de monopolie positie van het huidige LSP, ontstaan door: uitfaseren van andere systemen door de VZVZ, Zorgverzekeraars die alleen voor het LSP willen betalen, de…

Waarom niet dit LSP/EPD?

Landelijk Schakelpunt LSP
Negen redenen waarom dit LSP er in deze vorm niet moet komen.

Inleiding
Na de unanieme afkeuring door de Eerste Kamer in april 2011 van het betreffende wetsvoorstel, zou het Landelijk EPD dat werkt middels het LSP, ophouden te bestaan. Dat dacht men. Een aantal organisaties vond dat echter zonde van alle energie en het geld dat in het ICT-project gestoken was. Een kleine club van bestuurders van LHV, KNMP, VHN en NVZ richtten eind 2011, in samenwerking met het Nictiz en met steun van de NPCF, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, de VZVZ op. Dit met medewerking van de Minister van VWS, die met de motie Mulder werd opgedragen deze herstart niet te frustreren. Op één of andere reden is de doorzettingsmacht om in de zorg een centraal werkend communicatiesysteem te krijgen erg groot. Je kunt je afvragen wat de belangen zijn van VWS, de ICT-sector met de zorgverzekeraars als financiers op de achtergrond, maar daarover gaat deze bijdrage niet.
De polarisatie tussen voorstanders, die beschuldigd worden van een tunnelvisie en tegenstanders, die onterecht bang zouden zijn en de vooruitgang in de weg zouden staan, is al groot genoeg.
Hieronder worden negen inhoudelijke redenen beschreven waarom dit LSP er niet moet komen.