Eigen risico voor huisarts is onwenselijke en onzinnige bezuinigingsmaatregel

(Persbericht 1 april 2010 – VPHuisartsen)

Op 31 maart is door de NOS bekend gemaakt dat de ambtelijke werkgroep die het kabinet adviseert over noodzakelijke bezuinigingen heeft voorgesteld om voor de huisarts een eigen risico in te voeren van 5 euro per consult. In de praktijk betekent dit dat patiënten bij ieder bezoek aan de huisarts 5 euro contant moeten betalen. 

Het bestuur van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) heeft met verbazing en ongeloof kennis genomen van het bovengenoemd bezuinigingsvoorstel. De maatregel is in haar ogen zeer onwenselijk omdat deze aanleiding geeft tot gezondheidsschade en een toename van de kosten in de gezondheidszorg.
 

Brief aan min. Klink m.b.t. het NZa advies acute zorg

Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport
de heer dr. A. Klink, minister van VWS
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
betreft: Commentaar VPHuisartsen op NZa advies ‘acute zorg’
Amsterdam, 07-03-2010

Geachte minister Klink,

In december 2009 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op uw verzoek een uitvoeringstoets gepubliceerd met als titel ‘Meer ruimte voor samenwerking in de acute zorg’. [REF] Deze uitvoeringstoets biedt een geheel nieuw (financieel) kader voor wat in deze nota wordt genoemd ‘de acute generalistische zorg’. Uit de nota blijkt dat de toezichthouder ervan uitgaat dat huisartsen deze zorg zullen leveren. Het gaat dus om acute huisartsenzorg.

mappen_papieren

Tijd voor een ander geluid, tijd voor een andere belangenbehartiging!!

mappen_papierenDe laatste jaren is de huisartsgeneeskundige zorg in een hoog tempo meer en meer onder druk komen te staan. Overmatige en verder toenemende administratieve lasten, bezuinigingen met tegelijkertijd stijgende praktijkkosten, voortdurend veranderende financiële structuur,  irrationele ophoging van de kwaliteitseisen van ons vak zonder enige vorm van brede inspraak van de beroepsgroep zelf, steeds hogere werkdruk tijdens de avond- nacht- en weekendiensten etcetera, leiden ertoe dat de reeds overbelaste praktijkhoudende huisartsen steeds meer moeten gaan doen zonder dat daar ook maar iets tegenover staat.

Vrije beroep ingeruild voor ongebreideld 24-uurs zorgaanbod?

VPHuisartsen schrijft minister Klink over het NZa advies Acute Zorg.

De NZa lijkt met het advies aan minister Klink om huisartsen wettelijk te verplichten verantwoordelijkheid te dragen voor een 24-uurs zorgaanbod, meer problemen dan oplossingen te creëren. De verplichte beschikbaarheid van voldoende (en uitgeruste) huisartsen voor drempelloze 24-uurs zorg, draagt in elk geval een potentieel conflict met de beroepsgroep in zich.