Werklast huisartsenzorg

Rapport Meetweek 2010Van 15 tot en met 21 mei 2010 is door VPHuisartsen onderhuisartsen een Meetweek gehouden. Hierbij werd geregistreerdhoeveel tijd het de huisarts kost een normpraktijkte voeren. Sinds de invoering van de zorgverzekeringswetneemt het aantal consultverrichtingen met gemiddeld 5,3%toe per jaar. Nagegaan is hoe de huisarts deze gestegenzorgproductie opvangt.De Meetweek biedt, bij het ontbreken…

Vrije Huisartsgeneeskunde

Projectgroep VPHuisartsen Inventarisatie huidige knelpunten rond contractering ZV’s. Onderzoek (juridische) mogelijkheden om ‘buiten het bestel’ te gaan. Ervaringen ‘vrije’ tandartsen en andere ‘vrije’ zorgaanbieders. Financiële risico’s en consequenties. Directe betalingen door verzekerden. Mogelijke alternatieve contractmodellen. Beleidsplan contractloze praktijkvoering: strategisch doel, uitvoering en kosten. Vragen Kan het eigenlijk wel, los van de verzekeraars of wel contractloos…

Marktwerking of Samenwerking

Projectgroep VPHuisartsen Opzet en organisatie landelijk congres eind 2010 / begin 2011. Contacten leggen met mogelijke coalitiepartners. Uitnodigen markante en spraakmakende sprekers van binnen en buiten de zorg. Publiciteit en marketing. Beleidsplan congresorganisatie: strategisch doel, uitvoering, kosten. Vragen Hoe kunnen we het draagvlak voor onze kritiek op het zorgbeleid van de overheid, verbreden en wie…