Huisartsen dienen massaal bezwaarschriften in tegen de NZa tariefsbeschikking

VPHuisartsen heeft op 24 februari een brief van de NZa ontvangen waarin het bestuursorgaan meldt dat er door afzonderlijke huisartsen en beroepsverenigingen in totaal 128 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de laatste tariefsbeschikking. De NZa doet het voorstel dat VPHuisartsen de indieners die lid zijn van onze vereniging vraagt om zich te voegen in de procedure…

Huisartsen kannibalen?

Tariefsbeschikking rechtmatig bevonden

Op 18 januari 2012 diende voor de rechtbank in Den Haag een kort geding van de LHV tegen de NZa tariefsbeschikking. De rechter oordeelde enkele weken later, op 8 februari, dat de minister het volste recht heeft om vast te houden aan het budgettair kader huisartsenzorg, ook al zijn de overschrijdingen grotendeels het gevolg van het door de overheid gewenste beleid. Bovendien vond de rechter dat de minister de kortingen in voldoende mate heeft onderbouwd. Deze uitspraak betekent dat de kortingsmaatregelen van de minister nu een wettelijk kader hebben gekregen. Het is te voorzien dat de overschrijding van 182 miljoen euro in 2011 op de zelfde manier zal leiden tot een korting voor 2013.

GRIP op ANW van start

Alle huisartsen van Nederland hebben een brochure van VPHuisartsen ontvangen met als titel GRIP op ANW. Deze mailing is een oproep aan huisartsen om zich aan te sluiten als deelnemer bij de steungroep GRIP op ANW. Zowel de leden als niet-leden van de vereniging wordt gevraagd hun steun te geven aan dit initiatief om huisartsen…