Brief Nationale Ombudsman inzake NZa kostenonderzoek 09-12-2009

Stichting de Vrije HuisartsNZa ProjectgroepComité WAKE UP!! De Nationale ombudsmant.a.v. mevrouw mr. D.A. OomenDen Haag Uw referentie: 2008.12219011Betreft: klacht over de NZa i.h.k.v. het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008 Amsterdam 09-12-2009 In 2008 startte de NZa haar Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008. Dit onderzoek leidde tot veel kritiek op zowel de opzet en de wijze van uitvoering als ook…

euros_papier

NZa kostenonderzoek Huisartsen

In 2008 vond het NZa Kostenonderzoek Huisartsen plaats onder zo’n 400 huisartsen in ons land. Inhoud en opzet van dit (verplichte) onderzoek is door de huisartsen scherp bekritiseerd. Deelnemers aan het onderzoek vormden de NZa Projectgroep die met juridische steun trachtte tot overleg te komen met de NZa. Een verzoek hiertoe werd opvallenderwijs bij herhaling…

Bart_Ader

Falende belangenbehartiging – De conclusies van een collega

De afgelopen maanden heeft een aanzienlijk aantal huisartsen het LHV lidmaatschap opgezegd. Dit is door het LHV bestuur aanleiding geweest om een speciale bijeenkomst te organiseren om met de opzeggers in contact te treden en over hun motieven te spreken die leidden tot hun opzegging.
Eén van de opzeggers is Bart Adèr, huisarts te Rotterdam. In een indrukwekkende onderbouwing geeft hij zijn visie op het beleid en stellingnames van zijn beroepsorganisatie LHV en motiveert hij zijn afscheid met: 

Nieuwe vereniging van praktijkhoudende huisartsen: VPHuisartsen

Persbericht  26 november 2009 – VPHuisartsen De leden van de huisartsenorganisatie Comité WAKE UP!! (CWU) hebben in overgrote meerderheid besloten een nieuwe huisartsenvereniging op te richten. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) zal specifiek de belangen van de huisartsen-praktijkhouders behartigen. Behoud van de professionele kernwaarden en verbetering van de voorwaarden voor een gezonde praktijkvoering, zijn de…

Huisartsen uiterst kritisch over ‘eindbod Klink’

(Persbericht 21 september 2009) 
Comité WAKE UP (voorloper van de VPHuisartsen) en Stichting de Vrije Huisarts

De huisartsen in ons land staan uitermate kritisch tegenover de kortingsmaatregelen in het zogenaamde “Eindbod” van minister Klink van VWS. De gemiddelde huisartsenpraktijk kan een omzetdaling tegemoet zien van € 30.000 – € 35.000 per jaar. In aanloop tot de vergadering van de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op 17 september j.l., heeft het bestuur van Stichting De Vrije Huisarts de Nederlandse huisartsen opgeroepen publiekelijk hun tegenstem uit te spreken over het eindbod van minister Klink. Meer dan 1.400 huisartsen hebben dat inmiddels gedaan.

Klink en bestuur Landelijke Huisartsenvereniging onder vuur van praktijkhouders

(Persbericht 21 september 2009)
Comité WAKE UP (voorloper van de VPHuisartsen) en de Stichting de vrije Huisarts

Stichting de Vrije Huisarts (DVH) en Comité WAKE UP!! (CWU) zijn verontrust over de ingrijpendebezuinigingsmaatregelen die minister Klink van VWS voor de huisartsgeneeskundige zorg wil doorvoeren. Daarnaast zijn zij zeer ontstemd over het persbericht wat het LHV bestuur na de laatste ledenraad heeft uitgebracht met een weergave van de besluitvorming door de ledenraad, haaks op de werkelijkheid. De kortingsmaatregelen veroorzaken in een gemiddelde praktijk een omzetverlies van€ 30.000 – € 35.000 per jaar, met onontkoombare, negatieve consequenties voor praktijkvoering en kwaliteit van zorg.