Het einde van onze huisartsenzorg?

Onlangs verscheen in het NRC: “huisartsen moeten gaan strijden om elkaars patiënten”

Dit naar aanleiding van de brief die Schippers aan de NZa heeft geschreven betreffende het “verzoek bekostiging huisartsenzorg en integrale zorg” en deze brief gaat dus over haar plannen betreffende de bekostiging van de huisartsenzorg vanaf 2013. De al jaren lopende trein van de marktwerking lijkt een sneltrein geworden.

Lees verder en huiver !!!!

BNR-logo

VPHuisartsen stuurt brief over intimiderend gedrag NMa naar Eerste en Tweede Kamerleden

 

Luister naar het BNR interview met Wouter van den Berg over dit onderwerp:

BNR-logo

PERSBERICHT

 Amsterdam 5 dec. 2011

Intimiderend optreden NMa tast functioneren huisartsen aan

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen [VPHuisartsen] heeft de leden van de Eerste en Tweede Kamer opgeroepen om de criminalisering van de beroepsgroep huisartsen en in het bijzonder van haar beroepsorganisatie de Landelijke Huisartsen Vereniging [LHV] door de Nederlandse Mededingingsautoriteit [NMa] een halt toe te roepen.

FAQ ontkoppeling ANW- en dagzorg

De discussie rondom de vanzelfsprekendheid dat huisartsen die vanuit hun eigen praktijk dagzorg leveren ook automatisch ANW-zorg leveren, is in een nieuw hoofdstuk aanbeland. Eerder dit jaar werd uit enquetes van HuisartsVandaag i.s.m. VPHuisarsten al duidelijk dat een meerderheid van de Nederlandse huisartsen deze koppeling, die de beroepsgroep zichzelf ooit heeft opgelegd, wil loslaten. Daarbij dient vermeld te worden dat huisartsen vrijwel allemaal bereid zijn om onder nieuwe voorwaarden hun inzet te blijven leveren voor de ANW-zorg. VPHuisartsen geeft hier antwoord op 25 vragen rond dit actuele thema. Dit gebeurt als voorschot op haar voornemen om op 24 november formeel in de algemene ledenvergadering te besluiten deze koppeling lost te laten.

Het echte inkomen van de huisarts

Onlangs beweerde minister Schippers bij Pauw en Witteman dat huisartsen teveel verdienen. “Ongeveer anderhalve ton, en dan zit ik waarschijnlijk aan de lage kant”. Klopt deze bewering? Onderstaand stuk verscheen 24 oktober in het Financieel Dagblad. De conclusies zijn helder en eenduidig. Het inkomen van de gemiddelde praktijkhouder is direkt te destilleren uit betrouwbare CBS…