Overheid: vergeet u straks de zorgverleners niet?

Terwijl zorgverleners in de vuurlinie van het Coronavirus staan, waarbij zij nu zelf de financiële en gezondheidsrisico’s dragen, zijn het de grote bedrijven die roepen om hun potentiële verliezen alvast te compenseren. Zorgverleners, verpleegkundigen, huisartsen en specialisten in welke instelling dan ook, tonen hun kracht nu de nood het hoogst is, alle zeilen gaan ongevraagd…

Ziekenhuizen gaan te rigide om met nieuwe privacywetgeving

In het verleden konden huisartsen in veel regio’s via een zorgverlenersportaal inloggen bij het ziekenhuis om daar laboratoriumuitslagen en informatie vanuit specialisten op te vragen. Met de komst van de aangepaste privacywet is dit bij veel ziekenhuizen (tijdelijk) aan banden gelegd. Veelal werd na een periode zonder toegang het zorgverlenersportaal zo ingericht dat een huisarts…