Proces rondom Integraal Zorgakkoord

Tijdens de extra ALV op woensdag 28 september werd o.a. het proces rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) besproken. Het VPH-bestuur beschreef de ontwikkelingen in de 5 maanden voorafgaand aan de definitieve versie, het onderhandelen met alle partijen in de zogenaamde binnenring en veelvoud aan partijen in de buitenring en de adviserende rol vanuit de VPH…

VPH bestuur adviseert om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen

Uit de ledenraadpleging (3-8 september) rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijken de meningen over het IZA verdeeld en een meerderheid van de VPH leden niet positief over de behaalde onderhandelingsresultaten. De dossiers ANW en Meer tijd voor de patiënt (MTVP) kwamen duidelijk als belangrijkste knelpunten uit de enquête, maar scoorden relatief het minst slecht in…

Ledenraadpleging zorgakkoord uitgesteld

Nadat wij u vorige week meldde dat er nog diverse breekpunten aanwezig zijn in de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn deze week de verschillende gesprekken met het ministerie van VWS, en parallel met de zorgverzekeraars om te komen tot een gezamenlijk werkbaar akkoord, doorgegaan. In het IZA zit nog steeds potentie en we…