Ziekenhuizen gaan te rigide om met nieuwe privacywetgeving

In het verleden konden huisartsen in veel regio’s via een zorgverlenersportaal inloggen bij het ziekenhuis om daar laboratoriumuitslagen en informatie vanuit specialisten op te vragen. Met de komst van de aangepaste privacywet is dit bij veel ziekenhuizen (tijdelijk) aan banden gelegd. Veelal werd na een periode zonder toegang het zorgverlenersportaal zo ingericht dat een huisarts…

Publieke commentaarronde NPA

bron: NPA Begin dit jaar heeft de beroepsgroep de herijkte Kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie. Momenteel werken NHG, LHV, VPHuisartsen en InEen aan het concretiseren van de kerntaken. De resultaten daarvan zullen worden ingepast in facultatieve vragen voor eigen toetsing en, waar nodig, in de norm. Afgelopen april hebben NHG, LHV en InEen het nieuwe kwaliteitsbeleid gepresenteerd en…

Doelmatig prestaties belonen?

In deze periode, waarin zorgverzekeraars de resultaatbeloningen ‘Doelmatig/ Formulariumgericht voorschrijven’ communiceren, komt bij vele praktijkhouders de vraag naar boven wat nu eigen bedoeld wordt met de prestatie ‘doelmatig voorschrijven’? De prestatiebeloning is altijd een bezuinigingsmaatregel geweest. Enerzijds door de besparing op farmaceutisch gebied maar anderzijds omdat veel van de prestatiebeloningen uiteindelijk niet uitgekeerd wordt. De…

Administratieve lastenverlichting

Via de werkgroep B&AL, bureaucratie & administratieve lastenverlichting, werkt de VPH samen met de LHV, Ineen, NHG, VWS, Patiënten federatie, NZa, en Zorgverzekeraars Nederland, aan het schrappen van onnodige administratie. De sfeer en resultaten uit dit overleg zijn zeer constructief en voorzetten die door de huisartsenorganisaties worden gegeven worden goed opgepakt door de diverse instanties.…