Doorgaan van landelijk EPD met privaatrechtelijk LSP

Over hoe het spel gespeeld is achter de schermen en hoe de belangen liggen.

Onlangs schreef Wim Jongejan op Huisarts Vandaag er al over, de onderhandelingen achter de schermen bij Nictiz. Ondanks het feit, dat slechts 52% van de aangesloten huisartsen (dus veel minder dan de helft van alle Nederlandse huisartsen) 54% van de aangesloten apotheken, 74% van de aangesloten huisartsenposten en 9% van de aangesloten Ziekenhuizen voor een doorstart waren, is er nu toch een doorstart. Na een eerste bericht van Nictiz voor de buitenwereld, dat de handdoek in de ring wordt gegooid, blijken onderhandelingen achter de schermen met kracht door te zijn gegaan. Ook Qure, een onafhankelijke website en zeer goed ingevoerd in de Nederlandse ICT wereld schrijft daar naar aanleiding van uitgelekte documenten een onthullend stuk over.

Rechtzaak tegen Schippers

Op woensdag 18 januari dient er voor de voorzieningenrechter een kort geding tegen de NZA tariefsbeschikking. Dit kort geding wordt alleen door de LHV gedaan. Er is overleg geweest tussen de advocaat van VPHuisartsen  en de advocaat van de LHV . Hieruit is naar voren gekomen dat het onderzoek van de WOB stukken een aantal juridische aanknopingspunten biedt. Dit gaat mn om de onvolledigheid van de verstrekte gegevens bij de WOB procedure.

Geert Slock

Open brief Geert Slock aan Tweede Kamer, afbraak van de huisartsenzorg

‘Op basis van onjuiste beweringen van de minister over de teveel verdienende huisartsen hebt u helaas ingestemd met grove besparingen op huisartsenzorg, ten bedrage van 20 000 euro per praktijk.‘

Geert Slock

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte heer/mevrouw

Betreft : toekomst huisartsgeneeskunde, debat do 22 december as.

Op basis van onjuiste beweringen van de minister over de teveel verdienende huisartsen hebt u helaas ingestemd met grove besparingen op huisartsenzorg, ten bedrage van 20 000 euro per praktijk.  Zoals door CBS aangetoond komt de gemiddelde huisarts ondanks een bovenmodale werkweek nauwelijks boven het norminkomen uit, wie zoals ikzelf net heeft geïnvesteerd in een nieuw gezondheidscentrum haalt dit norminkomen al helemaal niet meer, deze besparing vermindert dus naast het inkomen ook de werkingsmiddelen en investeringsruimte.  Een NZA onderzoek waarvan de uitkomsten al bekend staan kan hier helaas niks aan veranderen.

Persbericht Strijdbare Huisarts

Actie Strijdbare Huisarts krijgt massaal navolging

 

In één van de laatste nieuwsbrieven van VPHuisartsen maakten wij al melding van een geheimzinnige Strijdbare Huisarts die ons liet weten op 22 december van 10-13 uur de praktijk te sluiten om het debat over de huisartsenzorg in de Tweede kamer te kunnen volgen. Met deze actie wil hij/zij (?) de aandacht vestigen op het afbraakbeleid van de minister dat de bijl legt aan de wortels van de huisartsgeneeskunde.  Op dezelfde manier kreeg VPHuisartsen nu een persbericht toegespeeld dat melding maakt van massale navolging. De actie van de Strijdbare Huisarts blijkt inspirerend te werken. Op verschillende plaatsen in het land zijn bijeenkomsten georganiseerd  waar huisartsen samen het debat zullen volgen via internet en met elkaar in gesprek zullen gaan over wat er in de Tweede kamer wordt besproken.  Wat opvalt is dat deze Strijdbare Huisarts zich goed weet af te schermen. Mails zijn niet te traceren en  navraag in ons uitgebreide netwerk leverde geen enkele link op. Kennelijk is de angst voor de NMa groot. Hieronder drukken wij ter uwer informatie het complete persbericht af met de opgegeven locaties waar huisartsen samenkomen.

Update 21-12-2011 (14.00 uur): De Strijdbare Huisarts heeft nav de grote media-aandacht die zijn/haar actie blijkt te genereren nu een landelijk woordvoerder benoemd!  Het gaat om:

 

Arjo van den Berg, huisarts te Zeist
e-mail: razendehuisarts@gmail.com (checkt regelmatig zijn mail)
praktijk 030-6918632 keuze 2 (collegiale lijn)

 

Persbericht

(Update 22 dec 6.30 uur)

Duizenden Huisartsen onderbreken massaal werk tijdens Tweede Kamer debat 22 december

 

Op allerlei plekken in Nederland zijn huisartsen individuele acties gestart om zo stelling te nemen tegen de plannen van de huidige minister. Dit deden ze na een landelijk verspreide internetoproep nu te lezen op  Medisch Contact. In Twente en Utrecht maar ook op andere plaatsen zijn samenkomsten georganiseerd waar huisartsen bijeen zijn om het debat te volgen en de onvrede te bespreken.Elders in het land volgen huisartsen individueel het debat. Zij grijpen het algemeen overleg met de minister aan om te protesteren tegen de aantasting van de kernwaardes van hun vak . De plannen van de minister zorgen voor versnippering van zorg waar de patiënt de dupe van wordt. Ook zorgen haar ideeën om de huisarts onder het eigen risico te laten vallen ervoor dat er een forse financiële drempel komt voor de momenteel groeiende groep van financieel zwakkeren. Huisartsen willen deze catastrofale ontwikkeling een halt toe roepen voor het te laat is.

LSP, terug bij Af

Toch een mooi gecoördineerde actie van VWS en IGZ. Deze week een brief van de Inspectie met daarin de opdracht aan de koepelorganisaties van vooral de huisartsen, om in nieuwe richtlijnen en protocollen vast te leggen hoe verantwoorde informatie uitwisseling wordt geborgd. Het gaat om een standaard voor eenduidige terminologie, een kernset waarin de gezondheidstoestand van de patiënt is samengevat (de professionele samenvatting uit het voormalige L-EPD) en de technische standaard die elektronisch uitwisselen mogelijk maakt. Deze standaarden worden een eis in de richtlijnen. Bovendien moeten zorginstellingen voor 2013 beleid implementeren voor verantwoorde informatie uitwisseling tussen professionals en dit omvat ook onbelemmerde toegang van patiënten tot hun dossier. Tot zover de Inspectie.