Omzetting naar abasaglar is geen reguliere ketenzorg!

Via diverse kanalen bereiken ons gelijkgestemde meningen over de omzetting van het middel Lantus® naar abasaglar, binnen de diabetes ketenzorg. Wellicht een prachtige kostenreductie voor diverse partijen, maar vooral wederom een kostenpost voor de praktijkhouder. Doelmatige zorg en kostenreductie zijn uiteraard begrijpelijk en noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden, maar als praktijkhouders moeten we…