Anneke de Kort

Bestuurssecretaresse

Koen Verhart

Secretaris/ Penningmeester a.i.

Rinske van de Goor

Alg. bestuurslid

Dick Groot

Voorzitter

Dick Groot, voorzitter xx jaar Huisarts te Tilburg Opgeleid te Amsterdam