Onze kernwaarden zijn in 2011 vastgelegd in ons visiedocument, Kernwaarden van de Nederlandse huisarts, waar in 25 handzame pagina’s onze kernwaarden staan beschreven, evenals de bedreigingen en de aanbevelingen. De huisarts is generalist, vertrouwenspersoon, werkt zoveel mogelijk evidence based, is laagdrempelig en goed bereikbaar, werkt kleinschalig, bedrijft levensloop geneeskunde, zorgt voor continuïteit van zorg, werkt zinnig en zuinig en beheert de medisch dossiers van alle patiënten in hun eindeloze variabiliteit.