scenario 1: wel een fusie
scenario 2: geen fusie
Aantal respondenten: