VPH bestuur herziet advies Integraal Zorg Akkoord

Maandag 12 september berichtten wij u over ons positieve advies inzake het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Een positief advies ondanks het feit dat er sprake was van een negatieve uitslag in de ledenraadpleging. De negatieve stemming in de ledenraadpleging hebben wij geduid als een gebrek aan vertrouwen in het uitvoeren van de IZA-afspraken. Het bestuur…

Lees verder!

Reactie VPH op discussienota ‘Toekomst van de Zorg’

Het ministerie van VWS werkt aan een toekomsbestendige visie wat betreft de inrichting van het totale zorg landschap. Hierin worden de vergrijzing, toenemende zorgvraag, organisatie, aantrekkelijkheid en betaalbaarheid in een compleet nieuw kader geplaatst en een poging gedaan om het sociale- en zorgdomein vooral wat betreft preventie beter op elkaar aan te laten sluiten.De discussienota…

Lees verder!

Vaccineren huisartsen start alsnog deze week

18-01-2021 | Goed nieuws! Huisartsen gaan alsnog met spoed gevaccineerd worden, ingaande deze week, zodat ook zij in de acute zorgketen veilig zorg kunnen blijven bieden. De nieuwe afspraken werden vanavond door de LHV in samenwerking met het ministerie van VWS naar buiten gebracht. Het is een terecht besluit en een bevestiging van onze enorm…

Lees verder!

Huisartsen geschoffeerd door minister

VPHuisartsen heeft vanavond kennis genomen van het jammerlijke besluit van VWS om de huisarts als 2e rangs zorgverlener in de acute zorg te beschouwen. Huisartsen zijn de vaccins blijkbaar niet waard, maar mogen wel als eerste de zorg leveren bij de zieke coronapatiënt, en deze vervolgens aan de gevaccineerde ambulancemedewerker en verpleegkundigen en artsen (en…

Lees verder!

Volgende stap uitwerking kerntaken huisartsenzorg

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met een afvaardiging van hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In…

Lees verder!