Volgende stap uitwerking kerntaken huisartsenzorg

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met een afvaardiging van hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In…

Lees verder!

Akkoord over financiële steun voor huisartsen!

Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. VPHuisartsen, LHV, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden. Deze financiële steun moet de continuïteit van huisartsenpraktijken en -posten borgen. Door deze snelle actie kunnen huisartsen zich blijven richten op de sterk wisselende zorgvraag in deze crisisperiode, terwijl praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen…

Lees verder!

Overheid: vergeet u straks de zorgverleners niet?

Terwijl zorgverleners in de vuurlinie van het Coronavirus staan, waarbij zij nu zelf de financiële en gezondheidsrisico’s dragen, zijn het de grote bedrijven die roepen om hun potentiële verliezen alvast te compenseren. Zorgverleners, verpleegkundigen, huisartsen en specialisten in welke instelling dan ook, tonen hun kracht nu de nood het hoogst is, alle zeilen gaan ongevraagd…

Lees verder!

Winnaar Hans Nobel Courage! penning 2020

De winnaar van de Hans Nobel Courage! penning 2020 is bekend. De jury (bestaande uit de initiatiefnemers Calculus Software en VPHuisartsen, de echtgenote van Hans Nobel: Marielene van der Velden en de winnaar van vorig jaar, Daniëlle van Oostendorp), heeft de 6 genomineerden beoordeeld en is daarna gekomen tot een selectie van 2 gegadigden voor…

Lees verder!