Wat is een DVZA?

Een Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) is nodig voor het veilig kunnen uitwisselen van gegevens tussen een huisartsinformatiesysteem (HIS) en een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO), of bijvoorbeeld een ander datasysteem. De DVZA zorgt voor de ‘stekker’ aan de HIS-zijde. Aan een DVZA worden eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in het Medmij-afsprakenstelsel. Medmij toetst of een DVZA voldoet…

OPEN. Kies ik een portaal of een PGO?

Portaal Het dossier wordt beheerd door de huisarts. Inzage bij één zorgverlener (de huisarts). Patiënt heeft geen keuzevrijheid. Geeft geen mogelijkheid om informatie te delen met derden. Afspraken en herhaalmedicatie mogelijk. PGOEen ‘eigen dossier’ dat de patiënt zelf beheert (bijv. als app op de mobiele telefoon).Inzage bij meerdere zorgverleners, de patiënt bepaalt welke zorgverlener.De patiënt bepaalt zelf welk PGO hij kiest (inmiddels zijn er meer dan 30…