VPHuisartsen is zich bewust dat naast de collectieve belangenbehartiging behoefte kan bestaan aan individuele belangenbehartiging in de vorm van juridische bijstand..

Juridische bijstand
VPHuisartsen heeft geen (collectieve) beroepsrechtsbijstandverzekering voor haar leden afgesloten. De reden dat we wel ooit begonnen zij met het faciliteren van juridische bijstand (voorheen door onze huisjurist Theo van Ardenne) was dat mensen, wanneer ze geen lid meer waren van de LHV, ook geen gebruik meer konden maken van de juridische helpdesk van de KNMG. Dit betrof en betreft dus (beperkte) juridische vraagstukken mbt:

1. Gezondheidsrecht
2. Arbeidsrecht
3. Ondernemingsrecht

VPH/VvAA Juridische Adviesdesk
Wanneer u vragen heeft die u (nog) niet via uw eigen rechtsbijstandverzekeraar beantwoord kunt krijgen, vult u dan svp dit formulier in. VPHuisartsen zal uw vraag eerst zelf beoordelen (want wellicht kunnen wij hem beantwoorden), en indien noodzakelijk, zo spoedig mogelijk doorzetten naar de juridische helpdesk van de VvAA die dan voor de verdere beantwoording zal zorgdragen.

Voor een eerste advies zijn voor u als VPH-lid geen kosten verbonden. Indien meer nodig is dan een eerste advies, en bij geschillen, kan VvAA u adviseren over de haalbaarheid, alternatieven en consequenties (tweedelijns advies) en u desgewenst bijstaan in en buiten rechte. Hun aanpak is pragmatisch en gericht op oplossingen, gebaseerd op ervaringen van hun juristen als ook op de database van dossiers van VvAA Juridisch advies & rechtsbijstand. Indien een kwestie dus buiten de scope van de Juridische Adviesdesk valt, krijgt u -alvorens VvAA verder gaat met de zaak- altijd eerst een heldere prijsindicatie. Tevens kan u als VPH-lid rekenen op een gereduceerd uurtarief (€ 175,– exclusief BTW per uur). In tegenstelling tot andere juridische dienstverleners brengt VvAA geen kantoorkosten in rekening en krijgt u uitsluitend hulp van gespecialiseerde juristen. Ook is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor het verlenen van bepaalde juridische dienstverlening.