VPHuisartsen gaat uit van de kennis, kunde en wijsheid van de (praktijkhoudende) huisarts en heeft als belangrijke doelstelling het behoud van kernwaarden in het huisartsenvak, zonder voorbij te gaan de ontwikkelingen van deze tijd. Door haar handelen wenst VPHuisartsen de positie van de praktijkhoudende huisarts in Nederland maximaal te versterken.

Wij behartigen uw belangen als huisarts, in het bijzonder als praktijkhouder, door binnen zo veel mogelijk relevante gremia een stem te hebben (periodiek hebben wij overleg met onder andere Nza, ZN, VWS, LHV, InEen, HRMO, NHG) of anderszins invloed uit te oefenen op het beleid binnen de huisartsenzorg. Hierbij focussen wij op de specifieke omstandigheden die u als praktijkhouder onderscheidt van de niet-praktijkhouder, zonder daarbij ‘het grote geheel’ uit het oog te verliezen.

Doel is daarbij de het behoud van de kernwaarden van ons vak. Kernwaarden die overigens in 2018 en 2019 opnieuw benoemd en gekaderd gaan worden. Wij maken ons hard om deze kernwaarden zo goed mogelijk te beschermen en uitvoerbaar te maken, zodat u als praktijkhouder/huisarts uw werk met zo veel mogelijk plezier, waardering en onder de juiste omstandigheden kan doen.

Dick Groot

Voorzitter

Erik van Dijk

Penningmeester

Koen Verhart

Algemeen bestuurslid

Lammert Hoeve

secretaris

Nicole Aarts

Officemanager

Rinske van de Goor

Alg. bestuurslid

Theo van Ardenne

Jurist