Van de voorzitter

Negen maanden lang hebben we toegewerkt naar 21 januari 2019. In Woudschoten zouden we 60 jaar na dato opnieuw de kernwaarden en kerntaken van de huisarts gaan presenteren. Zoals u allen weet is daar een uitgebreid traject aan vooraf gegaan en hebben we middels algemene regiobijeenkomsten, denksessies en een uitvoerige enquête, de mening van de beroepsgroep gepeild. Doelstelling van dit alles was om weer duidelijkheid te scheppen over de inhoud van ons vak, en ja, ook afbakening, want zoals Het Parool al schreef, “Huisartsen willen taken afstoten;  geen wissewasjes meer”.  Lees verder

VPHuisartsen op Twitter

Team VPHuisartsen

Lees de écht laatste MedZ

Fokke & Sukke