VPHuisartsen is in 10 jaar tijd van fanatieke ‘actiegroep’ naar een serieuze, maar nog steeds activistische, vereniging met ruim 1200 leden gegroeid. VPH is inmiddels participant aan het merendeel van de belangrijke onderhandelingstafels en weet daar door praktische kennis en een juiste kritische toon veel te bereiken.
Een complexer wordende huisartsenzorg vraagt echter om een goede toekomststrategie. Hoe behartigen wij met een klein bestuur en met beperkte middelen de belangen van de praktijkhouder optimaal?
Wij vragen minimaal 10 minuten van uw tijd om deze ledenenquête in te vullen.  Uw antwoorden helpen ons de juiste koers voor de toekomst te bepalen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw waardevolle input!

Bestuur VPHuisartsen


start enquete

De enquete is beveiligd met een wachtwoord, dat u heeft ontvangen in onze nieuwsbrief.