Dovemansoren

Er was een lunchbespreking in “mijn” huisartsenpraktijk, waarbij uitleg werd gegeven over de “nieuwe” cardiovasculaire risico score. Niet omdat de huisartsen dat zo’n geweldig idee vinden, maar omdat de zorgverzekeraar van de overheid dan meer geld geeft. Allerlei factoren dienden meegenomen te worden, van bloeddruk tot buikomvang, van familieanamnese tot eventuele psychiatrische aandoeningen, van nierfunctie…

Privacy (huis)arts onbelangrijk voor Patiëntenfederatie en Autoriteit Persoonsgegevens

De laatste jaren rijzen er binnen VPHuisartsen steeds meer twijfels over de werkwijze en doelstellingen van de website Zorgkaart Nederland. VPHuisartsen is van mening dat het nobele doel om transparantie en communicatie tussen patiënt en arts te bevorderen, en daarmee de zorg te verbeteren, niet gehaald wordt. De website lijkt momenteel met name te fungeren…

Huisartsen sturen Hartenkreet aan politiek

In het hele land wordt de roep van huisartsen luider: de patiëntgerichte en bewezen effectieve huisartsenzorg komt in de knel. Daarom vragen 9 vertegenwoordigers van de huisartsen in Nederland aan de politiek om de huisartsen te steunen, zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle Nederlanders en het een aantrekkelijke sector blijft om in te werken.…

Nieuwe overeenkomst HIS-leverancier nog niet tekenen (update 8-11-2019)

Onderaan dit artikel vindt u een belangrijke en praktische update/download De afgelopen weken is er door PharmaPartners, HIS-leverancier van Medicom, een nieuwe overeenkomst gemaild naar huisartsen. Het betreft in dit geval een mantelovereenkomst die is gesloten met de Regionale Coöperatie van Huisartsen in Midden Brabant (RCH). De aangesloten huisartsen worden geconfronteerd met een nieuwe overeenkomst…

VPH vraagt NZa om handhaving in de eerste lijn

VPHuisartsen constateert dat er grote tekorten ontstaan in de eerste lijn, en dat veel huisartsen het gevoel hebben dat zorgverzekeraars hun zorgplicht niet goed invullen en het op de nek van de huisarts laten vallen. Door discutabel beleid is er sprake van lange wachtlijsten in de GGZ en 2e lijn, en is de werkdruk voor en…