Nieuw ledenportaal online

U heeft als lid afgelopen week een email ontvangen met het verzoek om in ons nieuwe ledenportaal in te loggen en gegevens toe te voegen. Bij enkele honderden leden is dit reeds goed verlopen, waarvoor dank. Bij enkele leden leverde deze procedure echter wat problemen op, die allen waren terug te voeren op het niet…

Contractering 2019: Spreek u uit!

Bent u tevreden over de uitwerking van afspraken in het hoofdlijnenakkoord? Met veel moeite is er vorig jaar een Hoofdlijnenakkoord gesloten voor de periode 2019-2022. VPHuisartsen heeft hierover eerder bericht. Belangrijke voorwaarde in het hoofdlijnenakkoord was dat de NZa zou toezien op het proces: worden de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nagekomen?. In het afgelopen najaar bleken er…

1635 meldingen van datalekken door huisartsen en apothekers in 2018

In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening.  In ruim tweederde (63%) van de datalekken die in 2018 zijn gemeld, gaat het…

21-01-2019: Woudschoten 2

Het afgelopen jaar is er volop input verzameld voor de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Vandaag, op 21 januari 2019, worden de resultaten gepresenteerd in congrescentrum Woudschoten in Zeist. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld. Wat is er aan Woudschoten vooraf…