U heeft naar aanleiding van de berichtgeving omtrent de extra financiering voor huisartsen in de coronacrisis mogelijk enkele vragen. Wij hebben deze vragen die wij uit het veld horen verzameld en geven hieronder een antwoord.

Er zijn meerdere afspraken gemaakt om de continuïteit van huisartsenpraktijken te borgen. Zo mag u bijvoorbeeld het intensieve zorgtarief declareren voor visites aan patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Ook kunnen alle huisartsenpraktijken eenmalig 10,- euro per patiënt in rekening brengen.

Het Corona tientje: is dat een extra module of een extra opslag op het inschrijftarief?

De 10 euro die u voor het tweede kwartaal eenmalig mag declareren is een extra module die nog door de zorgverzekeraars ingeregeld moet worden. Dat zal medio april gereed zijn. U kunt het inschrijftarief per 1 april dus gewoon reeds declareren. Informatie over het declareren van de extra module volgt zo spoedig mogelijk. U heeft geen extra contract met de zorgverzekeraar van de patiënt nodig om de module te kunnen declareren.

Ik mag met terugwerkende kracht vanaf 1 maart Intensieve zorg visites declareren, geldt dat voor al mijn visites?

U mag inderdaad met terugwerkende kracht vanaf 1 maart Intensieve zorg visites declareren. Dat geldt alleen voor de visites bij diegene die u ‘met volle bescherming’ hebt gedaan (bij Covid verdachten). U declareert voor deze visites de bestaande tarieven voor intensieve zorg zoals u die ook gebruikt bij intensieve zorg aan terminale patiënten of patiënten met een bepaalde CIZ-indicatie

Wij zijn vrij snel overgegaan op een corona-spreekuur op de praktijk, met alle bijkomende kosten. Mag ik iets extra rekenen voor deze consulten?

Nee. U krijgt met het extra moduletarief een tegemoetkoming in enerzijds uw inkomstenderving door een minder aantal consulten, visites en M&I verrichtingen, en anderzijds voor de extra kosten die u moet maken om de risicopatenten te zien (met name de persoonlijke beschermingsmiddelen).

Mijn praktijk heeft (nog) niet zoveel Covid19-patiënten en wij zijn vrij snel overgegaan op videoconsulten. Moet ik straks weer het moduletarief gaan inleveren als blijkt dat het coronatientje meer compenseert dan de omzetdaling en extra kosten die we gehad hebben?

In de loop van het tweede kwartaal zal gemonitord worden of de huidige tegemoetkoming voldoende is om de inkomstenderving en onkosten te compenseren. Wij verwachten niet dat er sprake zal zijn van een overcompensatie. Er zal ook niet worden teruggevorderd door de zorgverzekeraars.

Mijn praktijk heeft waarschijnlijk een groter omzetverlies dan het coronatientje zal compenseren. Komt er nog meer compensatie?

De huidige afspraken om u financieel tegemoet te komen worden in de loop van kwartaal gemonitord. In kwartaal drie zal opnieuw gekeken worden of de tegemoetkoming voldoende was, en of er een aanpassing en/of herhaling/verlenging van de maatregelen moet komen voor kwartaal drie.

Hebt u bijvoorbeeld een praktijk met veel toeristen, buitenlands verzekerden (waaronder expats) of veel gemoedsbezwaarden? Dan biedt de verhoging van de inschrijftarieven mogelijk onvoldoende compensatie. Op dit moment zijn daarvoor nog geen aanvullende maatregelen bedacht. Bij financiële problemen kunt u zich melden bij de preferente zorgverzekeraar.

 

 

Om het omzetverlies te compenseren heb ik bezuinigd in de waarneemkosten. Wordt ik met de toegezegde extra vergoeding nu geacht de vaste waarnemers hun eigen dagen te laten doorwerken?

Met de toegezegde extra vergoeding is het de bedoeling dat u de vaste waarnemer zo veel mogelijk laat doorwerken. Wij adviseren u om met uw waarnemer hierover in gesprek te gaan om indien noodzakelijk de alternatieven te bespreken, zoals het doen of overnemen van een (extra) dienst op de huisartsenpost.

 

Ik heb extra (niet verplichte) ANW diensten gedraaid op de huisartsenpost. Geldt de 15 euro opslag ook voor mij als praktijkhouder?

Huisartsenposten mogen huisartsen die extra worden ingeroosterd in de ANW-uren vanwege de coronacrisis tijdelijk een opslag van € 15,00 bovenop het uurtarief van € 78,00 betalen. Deze maatregel geldt waarschijnlijk met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl.

 

Onze HAGRO/ HOED heeft geïnvesteerd in een externe “vieze” praktijk en daar kosten voor gemaakt. Krijgen we daar nog compensatie voor?

Over de vergoeding van de kosten die worden gemaakt voor de nieuwe tijdelijke daglocaties voor patiënten die (mogelijk) zijn besmet met het coronavirus, die u in uw regio of hagro geregeld heeft, of geregeld zijn, wordt nog overlegd. Nadere informatie volgt zodra hierover meer bekend is.

 

 

Bij ons is de huisartsenpost overdag open gegaan voor een luchtweg spreekuur. Wij hebben daar extra diensten verdeeld onder de praktijkhouders. Krijgen wij daar ook extra vergoeding voor?

Nee. Het faciliteren van uw huisartsenpost van een luchtweg/coronaspreekuur, waar u de zorg levert die u normaliter in uw eigen praktijk of regio had moeten regelen, is niet hetzelfde als het doen van extra diensten in ANW-verband. U ontvangt daar dus geen extra vergoeding voor.