ToekomstvisieUitgelicht

Wat is uw mening over het huisartsenvak en de inzet van VPHuisartsen?

De huisartsenzorg staat onder druk, hoofdpijndossiers als de ANW en financiering beheersen onze onderlinge gesprekken.

Het VPH bestuur is zeer actief op een aantal belangrijke dossiers zoals de spoedzorg, terugdringen administratieve lasten en de kernwaarden van ons mooie vak. Er beloven belangrijke wijzigingen aan te komen volgens het pas gesloten Hoofdlijnenakkoord en in januari 2019 presenteren we in Woudschoten onze herijkte kernwaarden en -taken. Wat kunnen wij met zijn allen als Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen bereiken? En zijn wij wel goed op weg? Sluit onze aanpak en stellingname nog steeds aan bij wat onze leden willen?

Wat is uw mening over prangende vragen als:

■︎   Is het tijd voor ontkoppeling van ANW- en dagzorg?
■︎   Gaan we stoppen met nachtdiensten?
■︎   Moeten wij preventieve zorg gaan intensiveren of juist gaan afstoten?
■︎   Hoe gaan we regionaal onderhandelen?
■︎   Is verdere uitbreiding van ondersteunend personeel een oplossing?

En zíjn dit wel de vragen die ook bij u spelen? Welke onderwerpen wilt ú op de agenda?
We horen graag uw ideeën tijdens de komende regiobijeenkomsten.
Meldt u aan middels het online formulier.

Samen kunnen we veel voor elkaar gaan krijgen de komende tijd!


NB:  
de VPH Toekomstsessies worden georganiseerd náást de denksessies Toekomst Huisartsenzorg die we gezamenlijk met LHV en InEen verzorgen en hebben qua opzet en inhoud een wezenlijk ander karakter.