Reactie VPH op discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Aldus het Ministerie van VWS op de website internetconsultatie.nl. In de discussienota die op voornoemde website is geplaatst worden denkbare beleidsopties op…