Over ons

VPHuisartsen gaat uit van de kennis, kunde en wijsheid van de (praktijkhoudende) huisarts en heeft als belangrijke doelstelling het behoud van kernwaarden in het huisartsenvak, zonder voorbij te gaan de ontwikkelingen van deze tijd. Door haar handelen wenst VPHuisartsen de positie van de praktijkhoudende huisarts in Nederland maximaal te versterken.

Het bestuur

Wouter v.d. Berg
Voorzitter

Dick Groot
Penningmeester

Lammert Hoeve
Secretaris

Chantal van het Zandt
Bestuurslid

Erik van Dijk
Bestuurslid

Rinske van de Goor
Bestuurslid

Jelma Runia
Office Manager