UitgelichtVereniging

VPHuisartsen en Calculus Software BV hebben in 2017 de jaarlijkse Hans Nobel Courage! prijs in het leven geroepen, ter blijvende nagedachtenis aan Hans Nobel, mede-oprichter van VPHuisartsen.

Vanaf 2018 zal jaarlijks op 11 februari, de oprichtingsdatum van VPHuisartsen, de winnaar van de prijs bekend gemaakt worden. Die prijs bestaat uit een penning en een geldprijs van 5.000 euro. Afgelopen jaar ging de prijs naar Bart Meijman.

Hoe werkt het?

De prijs wordt gegeven aan de persoon of instantie die zich in heeft gespannen voor het gedachtegoed van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen in het algemeen, en van Hans Nobel in het bijzonder; het behoud van de kernwaarden van het huisartsenvak en de rol van de huisarts als ‘familiedokter’.

Kenmerken van Hans die mee worden gewogen bij het bepalen van de winnaar zijn:

  • Kritisch, maar opbouwend en zoekend naar alternatieven en manieren om de zaak op te schudden.
  • Aandacht voor persoonlijke verhoudingen en voor de persoon zelf.
  • Een grote betrokkenheid bij de beroepsgroep.
  • Een scherp oordeel en een goed gevoel voor rechtvaardigheid.
  • Energie en doorzettingsvermogen.
  • Wars van conventies
  • Humor

Mensen of instanties kunnen zichzelf of een ander kandideren voor de prijs door te mailen aan erikvandijk@vphuisartsen.nl. U kan daarbij een motivatiebrief van maximaal 1 A4 schrijven, of wij nemen telefonisch contact met u op om een toelichting op uw motivatie te vragen. Ook personen of instanties die eerder genomineerd werden, mogen opnieuw worden voorgedragen.