Leden VPHuisartsen 10 procent korting op AOV-premie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 april jongstleden werd bekend dat de Goudse Verzekeringen met een interessant aanbod voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is gekomen. Dit geldt voor zelfstandige huisartsenpraktijkhouders en waarnemers die werken voor eigen rekening en risico. Bij de totstandkoming van deze AOV is het bestuur van VPHuisartsen nauw betrokken geweest.