Op naar 2017 met nieuwste MedZ met als thema ‘transitie’

In de laatste MedZ van de derde jaargang staat verandering centraal. Hoofdredacteur Herman Suichies: ‘Dit themanummer gaat over transitie, in brede zin. Synoniem voor kentering, omslag, overgang, of wending. Want de wereld om ons heen lijkt in overgang. Van Obama tot Trump, van Europa tot Brexit, van fossiele brandstoffen naar groene energie, van een zekere toekomst naar een onzekere toekomst.’