VPH woedend over NZa advies inzake hulpmiddelen

Sinds enkele jaren is er, om de regeldruk in de huisartsenzorg te verlagen, een landelijke commissie B&AL (bureaucratie en administratieve lasten) opgericht, waarin o.a. VWS, NZa, ZN, LHV en ook VPH participeren.Mondjesmaat worden er succesjes geboekt maar vaak is het ook een moeizame strijd omdat hele praktische lastenverlichting projecten regelmatig tot weerstand leiden bij overheidsinstanties…

Uitspraak CBb live volgen met het hele team

Donderdag 21 december tussen 10:00-11:00 zullen de rechters van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak doen in de zaak die LHV, VPH en DBH hebben aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In navolging van ‘De Bevlogen Huisartsen (DBH)’ willen we alle huisartsen en hun teams oproepen om gezamenlijk voor het beeldscherm te…