HRMO

De initiatiefnemers van HRMO hebben onlangs in een tweetal flyers hun gedachten over kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg op papier gezet. Er zijn twee paragrafen: één over de huisartsenzorg en één over de chronische zorg. Zij willen weten of er onder huisartsen draagvlak is voor hun ideeën. Om die reden vragen wij u te reageren op de volgende vragen/stellingen.

Huisartsenzorg

Chronische zorg