II. Het norminkomen van de huisarts

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen publiceert een reeks van vier artikelen over de financiële randvoorwaarden voor de huisartsenzorg. Dit is het tweede artikel in deze serie.

Op dit moment wordt de hoogte van het norminkomen van de huisarts vastgesteld door de NZa waarbij de bovengrens wordt gedicteerd door het macrobudget. Het is in de afgelopen 27 jaar niet gelukt om een herijking van het norminkomen bij VWS en NZa op de agenda te krijgen en uit te voeren. De VPHuisartsen streeft ernaar dat het norminkomen zodanig wordt vastgesteld dat dit recht doet aan de zwaarte van de functie en de opleidingseisen.