toekomstige bekostiging huisartsenzorg

Stelling: De ingezette substitutie van zorg van tweede lijn naar eerste lijn gaat ten koste van waardevolle, kostenbesparende, het gezondheidsgevoel en welbevinden verhogende basiszorg van de huisarts

Om een keuze te maken hoe de huisartsenzorg in Nederland te bekostigen moet eerst duidelijk zijn wat huisartsenzorg is, welke gezondheidswaarde en economische waarde de huisartsgeneeskunde in Nederland heeft. Voor de betekenis van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde verwijs ik naar het Visiedocument 2011 van VPHuisartsen visiedocument

Wat is er de afgelopen jaren misgegaan in de bekostiging van de huisartsgeneeskunde?