Open brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel 33509

VPHuisartsen heeft 16 februari jongstleden een open brief gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer om aandacht te vragen voor een aantal onduidelijkheden in het voorliggende wetsvoorstel 33509. Hierover zal op korte termijn een besluit worden genomen. Deze wet regelt onder meer het al dan niet toestemming moeten vragen aan patiënten bij de uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.