Het LSP en de wetgeving

Dinsdag 4 oktober stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ binnen de (gezondheids)zorg. Deze wet moet cliënten meer rechten geven bij elektronische dossiervorming, met name bij het opvragen en uitwisselen van medische persoonsgegevens tussen zorgaanbieders. Het gaat hierbij dus ook om het LSP. “Wie kan daar op…