In memoriam: Hans Nobel

Tot ons grote verdriet moeten wij u meedelen dat op 14 januari jl. onverwacht is overleden onze secretaris, collega en vriend, Hans Nobel Het bestuur van VPHuisartsen is aangeslagen door dit plotselinge verlies. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het betekent zonder hem verder te moeten. Hans is vanaf de oprichting bij VPHuisartsen betrokken en…