Open brief aan Staten-Generaal: Subsidie VIPP is verkapte staatssteun LSP

Geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer,

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) richt zich tot u omdat wij van mening zijn dat de minister van VWS zich op ongeoorloofde wijze bezighoudt met het verlenen van verkapte staatsteun aan het Landelijk SchakelPunt (LSP). In drie jaar gaat zij 105 miljoen subsidie verstrekken in het kader van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Besluit d.d. 14 december 2016, kenmerk 159145-CZ.