​Is er toekomst voor de (huis)arts in het huidige zorgstelsel?

21 Januari 2019 vindt wederom een Woudschotenconferentie plaats, met als doel de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de Nederlandse huisarts. Uitermate belangrijk en urgent in een snel wisselende werkomgeving. Ik heb meegewerkt aan het visiedocument “Kernwaarden van de Nederlandse huisarts” uit 2011, van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. De behoefte aan een herijking…