VPH over enquête waarneemtarieven van HuisartsVandaag

De enquête van HuisartsVandaag over waarneemtarieven werd kritisch door ons gevolgd en wij hebben met grote interesse kennis genomen van de uitslagen van deze enquête. Wij hebben in onze recente regio-bijeenkomsten veel bezwaren gehoord tegen de druk van de ANW-diensten. In minderheid richtten die bezwaren zich tegen de tarieven van de waarnemers. Wij hoorden juist vooral weerstand…

​Is er toekomst voor de (huis)arts in het huidige zorgstelsel?

21 Januari 2019 vindt wederom een Woudschotenconferentie plaats, met als doel de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de Nederlandse huisarts. Uitermate belangrijk en urgent in een snel wisselende werkomgeving. Ik heb meegewerkt aan het visiedocument “Kernwaarden van de Nederlandse huisarts” uit 2011, van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. De behoefte aan een herijking…

VPHuisartsen geschokt door recente uitspraken tuchtcollege

Het afgelopen jaar is in Medisch Contact een aantal tuchtzaken gepubliceerd, met daarin voor huisartsen zeer bedreigende conclusies van het tuchtcollege. VPHuisartsen is zeer geschokt door het toenemend aantal onbegrijpelijke uitspraken. Zo was er de zaak van de collega die na enkele patiëntencontacten een ambulance naar een patiënt stuurde, waarbij huisartsen door de tuchtrechter ‘en…

It’s the spitinomy, stupid !

Een aantal opmerkingen m.b.t. de toekomstige thuisartsenzorg (Geen typefout !). Inleiding “It’s the economy, stupid!”. Bill Clinton gebruikte deze oneliner in 1992 tijdens de verkiezingen en won. Ik zal uitleggen waarom we juist nu weer behoefte hebben aan zo’n oneliner. Menselijke ontwikkelingen In de vorige eeuw hebben met name twee wetenschappers zich bezig gehouden met…