Overschrijdt VGZ grenzen met aanbesteding diagnostiek?

Na een reeks van teleurstellende berichten over verschillende zorgverzekeraars die het hoofdlijnenakkoord niet zo nauw nemen komt nu de vraag of onze grenzen inmiddels ruim overschreden worden? Eerst hadden we de weigering van Zilveren Kruis om de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord te volgen en met terugwerkende kracht de indexering toe te passen, vervolgens volgde VGZ…

Lees verder!

NHG, LHV, VPH en InEen werken de kerntaken uit

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg bekendgemaakt. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in het dagelijkse werk en hoe kunnen…

Lees verder!

Administratieve lastenverlichting

Via de werkgroep B&AL, bureaucratie & administratieve lastenverlichting, werkt de VPH samen met de LHV, Ineen, NHG, VWS, Patiënten federatie, NZa, en Zorgverzekeraars Nederland, aan het schrappen van onnodige administratie. De sfeer en resultaten uit dit overleg zijn zeer constructief en voorzetten die door de huisartsenorganisaties worden gegeven worden goed opgepakt door de diverse instanties.…

Lees verder!

Ontwikkelingen huisartsenzorg: stand van zaken

In het proces rondom het aantrekkelijker maken van ons vak lijkt alles erg traag te gaan. Uiteraard zouden we ook veel sneller willen, maar helaas is de oplossing niet altijd even eenvoudig en snel te bewerkstelligen. Ondanks de traagheid en stilte gebeurd er wel degelijk veel. Onderstaand een voorlopige stand van zaken: ANWDe werkgroep ANW,…

Lees verder!