Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg

De kernwaarden ‘persoonsgerichte zorg’, ‘generalistische zorg’ en ‘continue zorg’ zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 . In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt…

Lees verder!

Ongelukkige uitspraak rechtbank bij conflict rond borgen ANW-huisartsenzorg

Vandaag is de uitspraak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gepubliceerd in de zaak tussen de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH/appellante) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa/verweerster). Het CBb heeft met deze uitspraak bepaald dat de zorgverzekeraar bij het niet voldoende borgen van de ANW-zorg (Avond Nacht Weekend) door de huisarts, deze verzekeraar bevoegd is…

Lees verder!

Een dagje NZa

Op 5 april jl. zat bijna het voltallige bestuur van VPHuisartsen bij de NZa voor drie verschillende sessies. Bekostiging huisartsendienstenstructuur Dick Groot zat, samen met de LHV en InEen, bij een sessie over de huisartsen- dienstenstructuur voor overleg inzake ANW-oplossingen. VPHuisartsen maakt zich sterk voor een invulling van de spoedeisende medische diensten (SEMD) waarbij alle…

Lees verder!

Rechtszaak tegen tariefbeschikking NZa

Borgen van de ANW hoort niet thuis bij het inschrijftarief. Dat was de hartenkreet van VPHuisartsen tijdens de recente zitting bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). Zoals bekend is VPHuisartsen in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar van de NZa inzake de tariefsbeschikking 2017. De zitting in het kader van deze…

Lees verder!

Rechtszaak tegen tabaksindustrie

In MedZ staat een interview met Wanda de Kanter en Bénédicte Ficq over de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. VPHuisartsen is een van de aangevers van het eerste uur. Het bestuur hecht veel belang aan deze zaak. Dick Groot: ‘Wij vinden dat roken niet meer thuishoort in deze samenleving. Als je weet wat de schadelijke gevolgen…

Lees verder!